In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2004

advertenties
www.storimansenpartners.nl/?makelaar=breda
www.deondernemer.com
Provincie Zeeland promoot Duurzaam Ondernemen

De provincie Zeeland heeft al enkele jaren een eigen paviljoen op de Contacta. De provincie zal dit jaar wederom de nadruk leggen op het thema 'duurzaam ondernemen'. "Het is een uitgelezen mogelijkheid om in contact te komen met onze doelgroep: de Zeeuwse bedrijven.

Richard van Bremen (provincie) en Willy Reijniers (Syntens): 'Duurzaam Innoveren'.

De ondernemers stellen dat ook op prijs. De boodschap komt beter over, maar milieubewustheid moet vooral uit de mensen zelf komen. Dat kunnen wij niet afdwingen", aldus Leo Minnaar, beleidsmedewerker duurzaam ondernemen bij de provincie. Economische groei kan en moet, maar de milieubelasting mag niet verder toenemen. Dit uitgangspunt is de basis voor het initiatief om duurzaam ondernemen bij het Zeeuwse bedrijfsleven te stimuleren. Duurzaam ondernemen is niet alleen een zaak van grote industriéle bedrijven. Het Midden- en Kleinbedrijf is zich in toenemende mate bewust van de maatschappelijke eisen die aan ondernemingen worden gesteld.

Opmars
Duurzaam ondernemen is in Zeeland aan een opmars begonnen. Zowel binnen het MKB als bij de grote ondernemingen is een omslag merkbaar aangaande het milieubeleid. Werd duurzaam ondernemen tot voor kort vooral beschouwd als een kostenpost, tegenwoordig wordt het economisch belang van een goed milieubeleid erkend. De provincie Zeeland juicht deze ontwikkeling toe.

Met subsidies en projecten als de MKB-Milieubarometer, de Masterclass voor grote industriéle ondernemingen en Duurzaam Innoveren ondersteunt de provincie actief het Zeeuwse bedrijfsleven in duurzaam ondernemen. Bij de aanpak van de provincie Zeeland staat overleg centraal met partners als MKB Zeeland, Hogeschool Zeeland, Kamer van Koophandel, Zeeuwse Milieufederatie, Delta NV, Syntens, banken, accountants en de Zeeuwse gemeenten.

De mobiele spoelmachine voor aardappelen.

MKB-Milieubarometer
Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben een half jaar geleden het strategie- en uitvoeringsplan 'Duurzame kansen voor het Zeeuwse MKB' vastgesteld. "Het plan is een breed gedragen stuk waarmee de komende vier jaar aan de slag gegaan wordt. Hoe vertaal je het naar de kleinere ondernemers toe? Hoe kun je de milieubelasting bij het maken van je producten verminderen? De milieubarometer geeft daar antwoord op", aldus Anne-Marie Mol van de provincie, die het project MKB-milieubarometer begeleidt. Meten is weten en op weten volgt besparen. Dat is de ervaring van Zeeuwse ondernemers uit het MKB die een milieubarometerscan hebben uitgevoerd. Deze MKB-Milieubarometer volgt het verbruik in energie, water, grondstoffen en de emissies, afvalstromen en het transport. In een oogopslag ziet de ondernemer welke milieuaspecten bijdragen aan de milieuscore en de milieukosten van het bedrijf. Ingezet wordt op de volgende branches: zorginstellingen, metaalsector, koel- en vriesvemen, voedings- en genotmiddelenindustrie, transport, horeca, detailhandel, toerisme en recreatie.

Vijftien bedrijven hebben de MKB-Milieubarometer getest en de ondernemers waren unaniem enthousiast. Niet alleen het bedrijfsleven is ingenomen met de milieubarometer. "De Zeeuwse gemeenten maken eveneens gebruik van de milieubarometer om de milieubelasting in hun eigen gemeentehuis te meten. Als een ambtenaar op bezoek komt bij een bedrijf moet deze weten wat milieubewustzijn in de praktijk inhoudt. Een bedrijf moet niet kunnen zeggen: 'gemeente, jullie weten er veel te weinig vanaf'. Gemeenten en provincie moeten het goede voorbeeld geven", aldus Anne-Marie Mol.

Oogsten
Duurzaam ondernemen leidt vaak ook naar duurzaam innoveren. Soms ontstaan dergelijke innovaties door eenvoudige ingrepen aan bestaande installaties maar met een duidelijk vernieuwend aspect. Zoals de mobiele spoelmachine voor aardappelen van Constructie- en Machinebouw Van Dijke Zeeland B.V. uit Sint Philipsland. Bij het oogsten van aardappelen komt altijd aanhangende grond mee. De aardappelverwerkende industrie is daar niet gelukkig mee. Het reinigen van de aardappelen kost machines, arbeid, tijd en geld en de resterende grond, die van verschillende percelen komt, moet gestort worden wat ook kosten met zich meebrengt. Er is immers geen boer die grond van anderen op zijn perceel wil hebben in verband met een mogelijke overdracht van ziektes. De mobiele spoelmachine van Van Dijke Zeeland lost al deze problemen in een keer op. Het apparaat kan tot op de akker komen waar geoogst wordt. Aansluitend op het rooien worden de aardappelen (of bieten, of bloembollen) gespoeld waarna de grond gelijk teruggestort wordtop het perceel. De boer houdt een schone, direct te verwerken aardappel over waarmee hij zich kan onderscheiden bij de frites- en chipsfabrieken. Van Dijke heeft voor de verdere ontwikkeling van de mobiele spoelmachine ondersteuning van Syntens, het innovatienetwerk voor ondernemers, ingeroepen. Richard van Bremen van de provincie en Willy Reijniers van Syntens zijn de trekkers van het project Duurzaam Innoveren. Beiden zijn zeer tevreden over de tot dusverre bereikte resultaten.

Meer informatie
Internet:
www.zeeland.nl/duurzaamondernemen
www.milieubarometer.nl


...presenteert
Bedrijfsleven presenteert zich op contacta 2004

...start
'Makelaardij is en blijft een schitterend vak'

...innoveert
Zeeland: innovatieland bij uitstek

...onderneemt
Poolse loonbedrijven actief in Zeeuws fruit

...groeit
Aantal Zeeuwse starters stijgt weer

...exporteert
Ruim 11.000 euro subsidie voor startende exporteurs

...organiseert
Veel belangstelling voor Contacta

...belegt
De beleggings- adviseurs

...overlegt
Zeeuwen zijn stugge doordauwers

...bezoekt
Van der Peijl Groep neemt alle jaren deel aan CONTACTA....

....informeert
Als je toe bent aan een beetje ruimte

...spreekt
OHW spreekbuis richting overheid

...promoot
Provincie Zeeland promoot Duurzaam Ondernemen

...keurt
Koninklijke Hollestelle ook keurinstituut

...viert
Een eeuw 'Adriaanse'

...leert
Leren omgaan met verlies

...floreert
Gebouwtechnisch Maatwerk

...beleeft
Met Asito de lucht in!

...overhandigt
Weststrate overhandigt cheque t.w.v. e 5.000 aan Ronald McDonald

...nomineert
Genomineerden BOS bekend

...dineert
Ontspannen bijpraten in een prinselijke ambiance

...toont
Grontmij toont al haar facetten tijdens Contacta Goes 2004

...verhuurt
Ladderspecialist verhuurt nu ook trucks met trailer

...ontwikkelt
Flexibel en nauwkeurig in groot én klein plaatwerk