In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2004

advertenties
www.storimansenpartners.nl/?makelaar=breda
www.deondernemer.com
Zeeuwen zijn stugge doordauwers

Geen Contacta zonder het Ondernemers Contact Goes. Het OCG is niet weg te denken op de Bedrijven Contactdagen. De Goese Ondernemersvereniging maakt op de Contacta gebruik van de stand van de gemeente Goes. "Het symboliseert het wederzijdse begrip tussen gemeente en ondernemers in Goes", aldus voorzitter Jan Hollestelle van het OCG.

Voorzitter Jan Hollestelle van het OCG: "Ondernemers moeten geld verdienen, maar ook oog hebben voor hun maatschappelijke positie."

De directeur-eigenaar van Koninklijke Hollestelle hecht aan een goede verstandhouding met het gemeentebestuur. "We hebben twee keer per jaar overleg met het voltallige college van B&W. De contacten lopen dermate goed dat tijdens de maandelijkse bestuursvergadering ook altijd een afgevaardigde van de gemeente Goes aanwezig is. Voor ons als ondernemers is het belangrijk om te weten wat er bij de gemeente leeft, terwijl het ook voor de gemeente goed is om te weten wat er bij de ondernemers speelt. Een goed draaiende ondernemersclub is ook in het belang van de gemeente. Het OCG gaat vanaf september dit jaar tevens met de gemeenteraad rond de tafel zitten. Zo worden de raadsleden bijgespijkerd over wat er leeft onder de ondernemers. De raad bepaalt immers als hoogste orgaan van de gemeente. Het zet de kaders neer waarbinnen het college mag opereren. Wij kunnen nu ook eens aan de raad vertellen wat het bedrijfsleven inhoudt en wat de noden zijn onder de ondernemers. Op die manier ben je als OCG voorwaardenscheppend bezig voor je leden. Bijvoorbeeld ten aanzien van de ontsluiting en revitalisering van de oude bedrijventerreinen in de Poel. Een gunstige verkeersstroom is in ons aller belang. De rotonde bij de Zeelandhallen is in no time aangelegd en daar hebben we met z'n allen profijt van."

Ondernemersklimaat
De voorzitter stelt dat Goes goede vestigingsfactoren heeft. "Als een bedrijf zich hier wil vestigen wordt het naar het OCG-platform verwezen. Daar wordt verteld hoe het ondernemersklimaat hier is. Het is in ons aller belang, dat er een groeiend en bloeiend bedrijfsleven in Goes is. Het OCG is in 1988 opgericht met als doel het behartigen van de gemeenschappelijke regionale belangen, in het bijzonder die van bedrijfseconomische aard. Daarbij heeft het OCG het netwerken tussen de leden hoog in het vaandel. "Regelmatig doen leden van het OCG zaken met elkaar. Een gevolg van het opbouwen van een ondernemersnetwerk. Mijn eigen ervaring is dat de gemeente eraan meewerkt dat het bedrijfsleven goed kan functioneren. Het gemeentebestuur ziet het belang in van goede contacten met het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven is de motor van de economie. Het bedrijfsleven genereert geld, terwijl de gemeente het aanwendt voor de leefgemeenschap en de voorzieningen. Het is een logische wisselwerking. "Ondernemers moeten geld verdienen, maar anderzijds ook oog hebben voor hun maatschappelijke functie om de leefomgeving zo aangenaam mogelijk maken. Het OCG sponsort diverse activiteiten. Bijvoorbeeld activiteiten in het kader van 'Goes 600 jaar' in 2005." Het OCG onderhoudt geregeld contacten met de BZW en andere ondernemersverenigingen uit de regio. Ter bevordering van de 'teamgeest' organiseert het OCG voor haar leden onder andere bedrijfsbezoeken, excursies, een jaarlijks OCG feest met om de 3 jaar een verkiezing van de beste ondernemer van Goes, een kerstlunch en een maandelijkse ondernemersborrel. Zo bracht het OCG een bedrijfsbezoek aan havenbaron Hesse Natie Noord in Antwerpen, beoogd exploitant van de Westerschelde Container Terminal. Het OCG is duidelijk in haar stellingname tot de WCT.

Vaarwegen
"Wij zijn een warm voorstander van de WCT. We hopen niet dat dit net als het outletcenter weggestemd wordt. Dat was het stomste wat men kon doen. De winkeliers in de binnenstad zouden er juist baat bij hebben gehad en het zou een hoop werkgelegenheid hebben opgeleverd. Zeeland is een heel waterrijk gebied met prachtige vaarwegen die overal aansluiting op bieden. Containerisering vindt op wereldschaal plaats en houdt niet op bij Zeeland. Als je niet op tijd op die trein stapt mis je een hoop. Dat zouden wij als OCG een kwalijke zaak vinden. De Delta driehoek is een uniek gebied. Als je dat niet benut ben je kortzichtig bezig. Je moet je niet focussen op de nadelige effecten, maar kijken hoe je deze kan tackelen. Er moet zoveel mogelijk over het water afgevoerd worden naar het achterland. De verbindingen liggen er. Overlast van trein- en vrachtverkeer wordt daardoor beperkt. Industrie en werkgelegenheid is belangrijk. Rond de industriële bedrijven in de haven krijg je een schil van toeleveringsbedrijven die de grote fabrieken kunnen beleveren. Van Zeeland enkel als vakantieprovincie kun je niet leven. Er is een lange weg te gaan voor dat bij de politiek doordringt. Als je je ogen openhoudt met een helikopterview zie je genoeg. We moeten onze jeugd ook werkgelegenheid kunnen bieden. Dat kan niet enkel via het toerisme en de zorg. Onze kinderen en kleinkinderen moeten we een goede leefomgeving en een goede boterham bieden. In feite zijn we rentmeester, maar er moet wel goed beheerd worden. Mijn zienswijze is niet zaligmakend want ik bekijk het vanuit ondernemersoogpunt. De 'geiten wollen sokken' in onze samenleving vind ik echter hypocriet. Ze zijn overal tegen, maar willen wel onze zegeningen van de welvaart incasseren en kom niet aan hun uitkering. Daar kan ik me wel eens kwaad over maken." De Zeeuwse mentaliteit is Jan Hollestelle uit het hart gegrepen. "Zeeuwen zijn rechtgeaarde mensen. Een man een man, een woord een woord. Ze hebben het arbeidsethos hoog in het vaandel. Ze zijn loyaal en trouw. Stugge doordauwers."


...presenteert
Bedrijfsleven presenteert zich op contacta 2004

...start
'Makelaardij is en blijft een schitterend vak'

...innoveert
Zeeland: innovatieland bij uitstek

...onderneemt
Poolse loonbedrijven actief in Zeeuws fruit

...groeit
Aantal Zeeuwse starters stijgt weer

...exporteert
Ruim 11.000 euro subsidie voor startende exporteurs

...organiseert
Veel belangstelling voor Contacta

...belegt
De beleggings- adviseurs

...overlegt
Zeeuwen zijn stugge doordauwers

...bezoekt
Van der Peijl Groep neemt alle jaren deel aan CONTACTA....

....informeert
Als je toe bent aan een beetje ruimte

...spreekt
OHW spreekbuis richting overheid

...promoot
Provincie Zeeland promoot Duurzaam Ondernemen

...keurt
Koninklijke Hollestelle ook keurinstituut

...viert
Een eeuw 'Adriaanse'

...leert
Leren omgaan met verlies

...floreert
Gebouwtechnisch Maatwerk

...beleeft
Met Asito de lucht in!

...overhandigt
Weststrate overhandigt cheque t.w.v. e 5.000 aan Ronald McDonald

...nomineert
Genomineerden BOS bekend

...dineert
Ontspannen bijpraten in een prinselijke ambiance

...toont
Grontmij toont al haar facetten tijdens Contacta Goes 2004

...verhuurt
Ladderspecialist verhuurt nu ook trucks met trailer

...ontwikkelt
Flexibel en nauwkeurig in groot én klein plaatwerk