In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2004

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl/?makelaar=breda
Zeeland: innovatieland bij uitstek

Bij de Zeeuwse ondernemers leven veel innovatieve ideeën waarvan een groot deel ook uitgevoerd wordt. Daarmee hebben zij inmiddels landelijke belangstelling opgewekt en (inter)nationale opdrachten binnengehaald. Daarnaast weten overheden, semi-overheden, bedrijfsleven en (onderwijs)organisaties in deze provincie elkaar goed te vinden als het gaat om innoveren. Zeeland kan dan ook met steeds meer recht innovatieland genoemd worden.


Foto: Photographics

De laatste winnaar van de Zeeuwse innovatieprijs Emergo, Trident BV uit Terneuzen, wist met zijn innovatief ontwerp en de productie van de onderwater habitat de landelijke pers te halen. De onderwater habitat wordt inmiddels wereldwijd ingezet. Dragon Plastics uit Sint Maartensdijk heeft met zijn innovatieve bewaarbak voor kreeften, de lobsterbox, internationale belangstelling en vervolgens bestellingen verworven. En de jonge onderneming Diverto Technologies uit Kruiningen wist onlangs de landelijke New Venture prijs in de wacht te slepen.Dat zijn Zeeuwse innovatieve initiatieven die de schijnwerpers halen. Er zijn ook heel veel bedrijven in Zeeland die zonder al deze belangstelling innovatieve producten ontwikkelen of nieuwe productieprocessen in gang zetten.

Zeeuwse pluspunten
"Er gebeurt veel in Zeeland en het is soms jammer dat de Zeeuwse ondernemer vaak zo bescheiden is", stelt Haike Maat vast. Als teamleider bij Syntens, het innovatienetwerk voor ondernemers, in Vlissingen heeft hij goed zicht op wat er aan ontwikkelingen in Zeeland gaande is. "Landelijk kunnen we heel goed meekomen. Zeeland heeft ook een aantal pluspunten dat goed benut wordt. Er is een aantal actieve en goedwerkende netwerken voor ondernemers. De lijnen in Zeeland zijn kort, contacten zijn makkelijk te leggen zowel in de keten als met concurrenten. En het provinciebestuur stelt zich zeer actief op en stimuleert innovatief beleid in alle geledingen." Dat geldt ook voor andere organisaties. De Hogeschool Zeeland (HZ) bijvoorbeeld, is de afgelopen jaren een belangrijke kennisleverancier voor het MKB in Zeeland geworden, ook op het gebied van innovatie. "Neem de lobsterbox. Dragon Plastics heeft zelf het innovatieve ontwerp voor de bak gemaakt. Maar voor de techniek die de kwaliteit van het water bewaakt, is een beroep gedaan op studenten van de HZ." Naar verwachting zal ook met studenten van de nieuwe Roosevelt Academy samen- gewerkt gaan worden.

Samenwerking
Niet alleen zijn de onderwijsinstellingen bereid tot kennisuitwisseling met het bedrijfsleven. Ook grote ondernemingen in Zeeland als Dow Chemical, de Schelde en Heerema zetten hun kennis en ervaring in bij het MKB dat daardoor een slag kan maken. Ten slotte komt de nauwe samenwerking tussen de Kamer van Koophandel, MKB Zeeland, Brabant-Zeeuwse Werkgevers-organisatie (BZW), HZ, Syntens en de verschillende brancheorganisaties de innovatieve acties in Zeeland zeker ten goede.

Innovatieve Acties
Maar dit positieve nieuws betekent niet dat het Zeeuwse bedrijfsleven nu achterover kan gaan leunen. Veel innovatieve zaken bij het MKB komen te vaak ad hoc tot stand, innovatie is meestal geen onderdeel van het beleid. Ook worden de netwerken nog te weinig benut, zowel binnen de keten als met de grotere bedrijven of met andere organisaties. Daarom heeft Syntens, in opdracht van het provinciebestuur, onder de noemer Innovatieve Acties twee lijnen uitgezet, te weten: strategisch innoveren en duurzame innovatie plus.

Strategisch innoveren
"Om ondernemers die willen innoveren, gericht te ondersteunen, gaan wij innovatieteams inzetten", vertelt Maat. "Behalve de ondernemer zelf hebben daar ook een kennisleverancier van een groot bedrijf of instelling als TNO zitting in evenals een student of docent van de HZ en een van onze adviseurs. Dergelijke kleine teams krijgen als taak het innovatieve idee op haalbaarheid te onderzoeken en zonodig te realiseren." De teams zullen zoveel mogelijk kennis verzamelen en uitwisselen over innovatie in het algemeen en het bewuste idee in het bijzonder.

Zeeuwse Innovatiekring
Daarnaast wordt de komende maanden de Zeeuwse Innovatiekring opgericht. Deze kring is onafhankelijk en zal leden trekken van bedrijven en instellingen die willen en kunnen innoveren. Maat: "Het doel van de Zeeuwse Innovatiekring is kennisuitwisseling, inspiratie opdoen en elkaar stimuleren. Bedrijven en kennisleveranciers worden actief voor deelname benaderd maar kunnen zichzelf ook aanmelden via Syntens."

Duurzaam innoveren plus
Strategie is niet zaligmakend. Ook bij innovatieve acties zijn aspecten als people, planet, profit - ook wel duurzaam of verantwoord ondernemen genoemd - van belang. In nauwe samenwerking met de HZ, lectoraat duurzaamheid gaat Syntens het MKB ondersteunen op het gebied van duurzaam innoveren. Hierbij wordt ook met andere organisaties, zoals de Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF) samengewerkt. In de advisering zal de nadruk komen te liggen op duurzame elementen waarbij de hele keten, zowel toeleveranciers als afnemers, wordt betrokken. Ecodesign, waarbij spaarzaam omgegaan wordt met grondstoffen en de MKB-Milieubarometer, een instrument dat de milieukosten voor water, energie, afval, papier, emissies en transport registreert, zijn twee voorbeelden "Ik verwacht dat met deze innovatieve acties Zeeland nog beter op de kaart komt te staan als het om innovatie gaat", zegt Haike Maat. "We willen onze uitspraak Zeeland innovatieland graag waarmaken."


...presenteert
Bedrijfsleven presenteert zich op contacta 2004

...start
'Makelaardij is en blijft een schitterend vak'

...innoveert
Zeeland: innovatieland bij uitstek

...onderneemt
Poolse loonbedrijven actief in Zeeuws fruit

...groeit
Aantal Zeeuwse starters stijgt weer

...exporteert
Ruim 11.000 euro subsidie voor startende exporteurs

...organiseert
Veel belangstelling voor Contacta

...belegt
De beleggings- adviseurs

...overlegt
Zeeuwen zijn stugge doordauwers

...bezoekt
Van der Peijl Groep neemt alle jaren deel aan CONTACTA....

....informeert
Als je toe bent aan een beetje ruimte

...spreekt
OHW spreekbuis richting overheid

...promoot
Provincie Zeeland promoot Duurzaam Ondernemen

...keurt
Koninklijke Hollestelle ook keurinstituut

...viert
Een eeuw 'Adriaanse'

...leert
Leren omgaan met verlies

...floreert
Gebouwtechnisch Maatwerk

...beleeft
Met Asito de lucht in!

...overhandigt
Weststrate overhandigt cheque t.w.v. e 5.000 aan Ronald McDonald

...nomineert
Genomineerden BOS bekend

...dineert
Ontspannen bijpraten in een prinselijke ambiance

...toont
Grontmij toont al haar facetten tijdens Contacta Goes 2004

...verhuurt
Ladderspecialist verhuurt nu ook trucks met trailer

...ontwikkelt
Flexibel en nauwkeurig in groot én klein plaatwerk