In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2004

advertenties
www.storimansenpartners.nl/?makelaar=breda
www.deondernemer.com
De Beleggingsadviseurs

Rendement
Rin Visser - ABN Amro Bank, Senior beleggingsadviseur

Tot het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw, werd vooral belegd voor het directe rendement, zoals dividend en couponrente bij resp. aandelen en obligaties. De jaren negentig hadden op het gebied van beleggen het karakter van een "gouden eeuw". Deze periode werd gekenmerkt door de focus op koerswinst en de sterke opkomst van de optiehandel.

De laatste jaren gaat het uitkeringsrendement, mede door de fiscale wijzigingen, weer een steeds belangrijkere rol spelen. De aandelenbelegger zoekt weer naar solide fondsen met een hoog dividendrendement zoals Financials (4,7%) en High Income beleggingsfondsen (4%). U kunt extra rendement uit uw portefeuille halen met behulp van opties. Voorbeeld: u koopt 100 aandelen ING op e 20,50. Tegelijkertijd verkoopt ("schrijft") u de call optie ING oktober 2005 met uitoefenprijs e 22 op e 1,10 (U ontvangt e 110). De plicht is nu ontstaan om de aandelen te verkopen tegen e 22, terwijl u het aandeel heeft gekocht op e 19,40 (e 20,50 minus e 1,10). Mogelijkheid I : koers van ING is in oktober 2005 boven e 22, dan verkoop op e 22, rendement ruim 10%. Mogelijkheid II : koers lager dan e 22. U behoudt de aandelen en "schrijft" opnieuw. Kortom extra rendement naast het te ontvangen dividend.

Tot slot nog een tip voor de actieve belegger. Er zijn nu optie-achtige produkten ,zonder tijds-en verwachtingswaarde. Via een hefboomconstructie kan extra rendement worden behaald, zowel bij koersdaling als -stijging van indices ,valuta of individuele aandelen. Zo kennen wij de ABN AMRO Turbo certificaten.

Tips: Rendements- constructies, Turbo certificaten.


Beleggen in bedrijfsobligaties
Martin Janse - Fortis bank, Senior beleggingsadviseur

Door de aanhoudend slechte prestaties van de aandelenmarkten heeft het beleggen in obligaties weer aan populariteit gewonnen. De meeste obligaties kennen immers een vaste jaarlijkse rentevergoeding en een terugbetaling van de hoofdsom op de einddatum. Er is één nadeel: een relatief laag rendement. Voor wie concessies doet aan de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling kan het rendement iets hoger uitvallen, maar veel hoger dan 4,5% is nauwelijks haalbaar. De wens van elke belegger is een zo hoog mogelijk rendement te behalen bij een zo laag mogelijk risico. De financiële wereld heeft daar iets op gevonden. Sinds enige tijd ontwikkelen banken nu ook voor de particuliere markt zogenaamde CDO's. Dit is de Engelstalige afkorting van obligaties met onderpand. Via een ingenieuze constructie wordt belegd in een portefeuille die uit meer dan 125 verschillende obligaties bestaat uitgegeven door solide bedrijven. Deze portefeuille wordt door een bank beheerd. De toepassing van diverse instrumenten resulteert in een aanvangsrendement van circa 6,8% per jaar. Deze rente wordt in veel gevallen per kwartaal uitgekeerd. Naarmate er meer bedrijven uit de onderliggende portefeuille failliet gaan, zal het rendement iets lager worden. Overigens, in het rendement van 6,8% is al rekening gehouden met een aantal verwachte faillissementen. Dit aantal wordt bepaald door onafhankelijke bureaus. Beleggingsadviseurs kunnen u vooraf de verschillende scenario's voorrekenen. Door op deze wijze in bedrijfsobligaties te beleggen wordt het grootste risico, het bankroet gaan van de betreffende onderneming, sterk gereduceerd. Daarnaast ontvangt de deelnemer een rendement van al gauw 2,75% (!) boven dat van een staatsobligatie.


Winst bij richtingloze beurs
Dhr. Bakker ING bank, Hoofd beleggen

Geregeld wordt me gevraagd naar de mogelijkheden op een richtingloze beurs. De aandelenmarkten vertonen nauwelijks enige beweging. De AEX is derhalve vrijwel gelijk aan de stand van vorig jaar. Als u van mening bent dat de beurs ook het komende jaar nauwelijks zal veranderen dan liggen er voor u mogelijkheden op de beurs door het kopen van aandelen met een hoog dividend en tegelijkertijd het schrijven van een call-optie. Als schrijver van een call-optie neemt u de verplichting op u om de onderliggende waarde, 100 aandelen, te leveren tegen de uitoefenprijs. Voor deze verplichting ontvangt u de optiepremie.

Neem ABN Amro; dit aandeel noteert op het moment van schrijven van deze column e 18,35. De call-optie, september 2005 uitoefenprijs 18, levert u e 1,65 op. Dit houdt in dat u verplicht bent de aandelen ABN Amro te leveren voor e 18,00. Deze verplichting blijft bestaan tot 16 september 2005. Gedurende de looptijd ontvangt u aan dividend circa e 1,00. Dit betekent dat u de aandelen per saldo aanschaft voor e 16,70. Bij verplichte levering op e 18,00 heeft u een winst van e 1,30 + e 1,00 dividend oftewel circa 13%. Hiervoor hoeft de koers van het aandeel dus niet te stijgen! Het is mogelijk dat u de aandelen moet leveren voordat u dividend heeft ontvangen. In dat geval is uw winst e 1,30 (7,8%), maar is de winst wel veel sneller gerealiseerd.

Tips:
Hoog Dividend Aandelen Fonds;
Obligaties met variabele coupon.


Coca Cola op de verkeerde weg
Cor Wijtvliet - F. van Lanschotbankiers, Analist

Het kwam niet eens als een echte verrassing, de winstwaarschuwing van Coca Cola. Dat het niet goed ging met het Amerikaanse frisdrankenconcern was al een paar jaar duidelijk. De afgelopen vijf jaar groeide het volume van de verkopen gemiddeld met een 2,3% en dat steekt magertjes af bij de 3,8% van concurrent Pepsico. Waar zit de pijn? Volgens het management zou het allemaal wel meevallen. Er moet simpelweg meer budget komen voor marketing. Dat helpt, zonder meer, maar de verlichting is slechts tijdelijk. Coca Cola kampt echter met problemen van een meer structurele aard, zo zeggen critici. Ze wijzen daarbij op de zwakke productenpijplijn van het bedrijf. Coca Cola is de afgelopen jaren niet erg succesvol geweest in het introduceren van nieuwe en succesvolle producten in een overvolle markt. Zo is Gatorade van Pepsico veel succesvoller dan Powerade van Coca Cola. Het bedrijf heeft tot dusverre ook niet in kunnen spelen op de groeiende gezondheidsrage. De consument moet een frisdrank kunnen drinken zonder zich schuldig te voelen. Er zou dus beter meer geld kunnen besteden aan R&D in plaats van aan marketing en advertenties. Natuurlijk zijn al deze problemen ook binnen de burelen van het management bekend. Maar misschien huist daar wel het grootste structurele probleem van Coca Cola. In opeenvolgende ontslagrondes zijn veel managers met een grote dosis aan kennis en kunde aan de dijk gezet. In hun plaats heeft het bedrijf veel jong talent ingehuurd, maar die missen simpelweg de ervaring om het bedrijf op dit moment vooruit te helpen. Voorlopig blijft het behelpen.

F. van Lanschot is positief over de sectoren Kapitaalgoederen, Farmacie, Verzekeraarsen Software & Services


Is het nog wel leuk om te beleggen?
Dhr. Abrahamse - Rabobank Beveland, Senior beleggingsspecialist

Het jaar 2004 is tot dusver geen spectaculair beursjaar te noemen. De 10 jaarsrente is nagenoeg onveranderd ten opzichte van het begin van het jaar. Ook de AEX index is niet echt van zijn plaats gekomen. Als belegger kunt u de vraag stellen of het nog wel leuk is om te beleggen op de beurs en of het überhaupt nog wel zin heeft. Het tegendeel is waar! De AEX index is gebaseerd op de 25 meest verhandelde fondsen die ieder voor een bepaald gewicht mee tellen. Binnen deze index zijn er nogal wat verschillen te constateren. Als voorbeeld neem ik de aandelen in de financiële sector. Stel u zou begin van het jaar 10.000 euro in ieder van deze fondsen hebben belegd. Als we kijken naar wat de waarde medio september is, dan is de belegging in AEGON nog maar 7700 euro waard. De 10.000 euro van ABN-AMRO is ongeveer 10.300 euro geworden. De belegging in ING is geklommen naar 11.700 euro en de 10.000 euro in FORTIS is gestegen naar 12.500 euro. Het is op dit moment wel degelijk mogelijk om een goed rendement te maken. Dit hangt met name af van de keuze die de belegger maakt. Beleggen is geen volkssport meer zoals eind jaren negentig, maar is weer een echt vak geworden. Hierbij kan een goede beleggingsadviseur of vermogensbeheerder zijn toegevoegde waarde laten zien.


Aangeboden: goedkope beleggingsproducten !!
Jack Horvest - SNS bank Senior vermogensbeheerder

De aandelenmarkten lijken in een winterslaap te zijn gesukkeld. De AEX beweeglijkheids index, de mate waarin de AEX in koers schommelt, is op een dieptepunt beland. Lekker saai. Wat moet u met deze wijsheid ? Bij de handel in opties of optie-gerelateerde producten is beweeglijkheid van groot belang voor de prijsvorming. Bij een lage beweeglijkheid worden deze producten namelijk goedkoper. Als koper van opties of optie-gerelateerde producten kunt u van deze kennis profiteren. Allerlei garantieproducten op aandelen(indices) zijn opgebouwd met opties. Het ingelegde geld wordt gesplitst in; een groot deel wat zorgt voor een gegarandeerd eindbedrag na afloop van de belegging (door aangroei rente) en een klein deel wordt belegd in opties om de evt. koersstijging te volgen. De hoogte van terugbetaling (het uiteindelijke rendement) is afhankelijk van een koersstijging van de aandelenmarkt(en). U weet op voorhand het maximale risico: het missen van enige opbrengst over het ingelegde vermogen. Bij de huidige rentestand mist u dus ca. 3,5% op jaarbasis. In ruil krijgt u het recht op koersstijging van de aandelenmarkt. Een beperkte en acceptabele ' gok.'. Het onzekere beursklimaat, de hoofdsomgarantie en de 'prijsstelling' maken garantieproducten juist nu interessant. Een aantal jaren geleden waren soortgelijke garantieproducten zeker 10 tot 15% duurder. Sla uw slag en hoop dat er weer leven in de brouwerij komt.


...presenteert
Bedrijfsleven presenteert zich op contacta 2004

...start
'Makelaardij is en blijft een schitterend vak'

...innoveert
Zeeland: innovatieland bij uitstek

...onderneemt
Poolse loonbedrijven actief in Zeeuws fruit

...groeit
Aantal Zeeuwse starters stijgt weer

...exporteert
Ruim 11.000 euro subsidie voor startende exporteurs

...organiseert
Veel belangstelling voor Contacta

...belegt
De beleggings- adviseurs

...overlegt
Zeeuwen zijn stugge doordauwers

...bezoekt
Van der Peijl Groep neemt alle jaren deel aan CONTACTA....

....informeert
Als je toe bent aan een beetje ruimte

...spreekt
OHW spreekbuis richting overheid

...promoot
Provincie Zeeland promoot Duurzaam Ondernemen

...keurt
Koninklijke Hollestelle ook keurinstituut

...viert
Een eeuw 'Adriaanse'

...leert
Leren omgaan met verlies

...floreert
Gebouwtechnisch Maatwerk

...beleeft
Met Asito de lucht in!

...overhandigt
Weststrate overhandigt cheque t.w.v. e 5.000 aan Ronald McDonald

...nomineert
Genomineerden BOS bekend

...dineert
Ontspannen bijpraten in een prinselijke ambiance

...toont
Grontmij toont al haar facetten tijdens Contacta Goes 2004

...verhuurt
Ladderspecialist verhuurt nu ook trucks met trailer

...ontwikkelt
Flexibel en nauwkeurig in groot én klein plaatwerk