In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2007
File not found.


Columns
mw. E.P. Veneklaas Slots
Hans van Dienst, Coos van den Ouden
STRIKT VERTROUWELIJK
Het is tijd om het door te vertellen!
Hans van Dienst, Coos van den Ouden
Senior accountmanagers Rabobank Beveland afdeling Bedrijven
Het is weer jaarcijfertijd. In de eerste helft van het jaar wordt als vanouds, door u én voor u, de balans opgemaakt. Aan de hand van cijfers die van uw accountant komen wordt beschreven hoe het boekjaar 2006 bedrijfsmatig en financieel is geweest. U bent tevreden. U bent ontevreden. Of misschien iets er tussenin.

Jaarverslag
Wat in de volksmond "de balans opmaken" heet, bestaat eigenlijk uit 3 dingen: de balans, de winst- en verliesrekening en het fiscale rapport. De balans geeft aan hoe u er op 31 december 2006 voor stond: welke bezittingen en op welke wijze gefinancierd. De winst- en verliesrekening geeft aan of u in 2006 meer heeft ontvangen dan dat u heeft uitgegeven. Het fiscale rapport tenslotte geeft aan hoeveel u in 2006 heeft verdiend en waarover u belasting moet betalen. Mooi toch, al die cijfers?

Al dit papierwerk brengt een enorme hoeveelheid informatie met zich mee. Uw accountant is er blij mee, immers: wie schrijft, die blijft! Ook de belastingdienst zit vol spanning op uw gegevens te wachten. Maar het is nog verstandiger om uw informatie met anderen te delen. Denk namelijk eens aan uw bank en/of uw assurantietussenpersoon.

Zakelijke risico's
Met betrekking tot het verzekeren van uw zakelijke risico's kan uit de winst- en verliesrekening waardevolle informatie gehaald worden voor ondermeer uw aansprakelijkheidsverzekering, uw bedrijfsschadedekking en vaak ook uw loondoorbetalingsverplichting in verband met zieke medewerkers. Uit de balans kan informatie worden afgelezen over eventuele investeringen in materieel, machines en voorraad. Zeer waardevolle en belangrijke informatie dus om uw verzekeringsportefeuille up-to-date te houden.

Privé risico's
In privé loopt u ook de nodige risico's. Hoe vaak kijkt u bijvoorbeeld naar het verzekerde bedrag van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nooit toch? Of bent u diegene die de polis boven zijn bed heeft hangen? Uw inkomen kan zo gestegen zijn dat u in geval van ziekte met een bepaalde uitkering te kort komt. In dat geval is het te laat om de polis uit de schoendoos tevoorschijn te halen.

Wet op het Financieel Toezicht
Er is hoop voor u. Sinds 1 januari 2007 is de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) van toepassing. Met het samenvoegen van een aantal wetten per die datum is de wetgeving voor de financiële markten doelgerichter, marktgerichter en inzichtelijker geworden. Een belangrijke interpretatie van deze nieuwe wet is het verstrekken en ontvangen van informatie. Wat houdt dit in?

Stel, u bespreekt uw jaarrapporten met uw vaste aanspreekpunt bij de bank. Na dit gesprek mag u er van uit gaan dat uw bankier op de hoogte is van uw cijfers. Indien uw bankier tevens optreedt als uw verzekeringstussenpersoon mag u er vanuit gaan dat na de bespreking van de jaarcijfers ook een signaal gaat naar uw verzekeraar en dat u wordt gewezen op eventuele noodzakelijke aanpassingen van uw verzekeringen. Wel zo makkelijk en bovendien een veilig idee! En de schoendoos hoeft niet eens omgekiept te worden.

Conclusie
Met het beschikbaar stellen van uw jaarcijfers 2006 aan uw bank of tussenpersoon, mag u ervan uit gaan dat uw (financiële) risico's op een juiste manier worden ingeschat. Dit geeft u een comfortabel gevoel. Het is toch bijzonder handig als u, in geval van een calamiteit, weet dat u goed verzekerd bent.

Uw bankier/ assurantietussenpersoon één keer goed informeren ontneemt u een hoop zorgen en administratieve lasten en kan zelfs van levensbelang zijn voor uw onderneming.

Zoals u ziet, ook op verzekeringsgebied is het tijd voor de Rabobank.

Rabobank Beveland verzorgt periodiek een rubriek in "De Ondernemer". De redactie bestaat uit Connie Karelse en Eric de Jong, accountmanagers Private banking en Coos van den Ouden en Hans van Dienst, senior accountmanagers afdeling Bedrijven.
...droomt
Dromen verwezenlijken dankzij de BOOST

...wenst
Specialist in bedrijfsfinancieringen

...wint
Duurzame innovatie wint terrein

...exporteert
Exporteren vraagt om gedegen voorbereiding

...inoveert
Innoveren doet exporteren

...organiseert Internationale Handelsdag op 17 april in Bergen op Zoom

...spreekt
Importeurs aan het woord op Internationale Handelsdag

....haalt uit
Bedrijfsleven haalt flink deel omzet uit export

...bouwt
Solide fundament is onontbeerlijk

...compeseert
Reden voor optimisme rondom BPM-regels voor ondernemers

...vervoert
Vervoer over water heeft de toekomst

...signaleert
EVO biedt praktische oplossingen

...op maat
Bedrijfsauto's: altijd maatwerk

...werkt efficient
Optimale efficiency in distributie

...groeit
Trends in trucks

...ontwikkelt
Transport en Logistiek biedt volop werk

...reikt uit
VW reikt verder

...hernoemt
Nissan heeft het nog steeds

...rijdt compact
Renault blijft sterk

...levert
Opel nog altijd betrouwbaar

...rijdt
zakkelijk onderweg

...belegt
De beleggingsadviseurs

...betaalt
Vermindering faalkosten door intensieve samenwerking

...concludeert
Behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen blijft onverminderd groot