In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2007
File not found.

Duurzame innovatie wint terrein

In het kielzog van duurzaam ondernemen wint duurzame innovatie steeds meer terrein. Zo is het project Facilitating Sustainable Innovation (FSI, stimuleren duurzame innovatie) van start gegaan.


Studenten aan de Universiteit van Halmstad in Zweden, demonstreren de door hen ontworpen elektrische sportwagen aan de partners in het project Facilitating Sustainable Innovation. Op de foto o.a. Leo Minnaar (geheel links), Richard van Bremen (zevende van links) en Zweedse gastheer Andreas Englund (zesde van rechts).

Doel is een interregionale samenwerking te creëren voor duurzame innovatie in de North Sea Region (landen rond de Noordzee). Uit deze regio nemen twaalf partners van zes verschillende landen deel aan het project: Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Zweden en Engeland. Lead partner is de provincie Friesland en het project wordt wetenschappelijk begeleid door het Cartesius Instituut. Dit in Leeuwarden gevestigde instituut is het kenniscentrum voor duurzame innovaties van de Nederlandse technische universiteiten. Leo Minnaar en Richard van Bremen, beiden beleidsambtenaar Duurzame Ontwikkeling, vertegenwoordigen de provincie Zeeland in het project. De Zeeuwse inbreng richt zich met name op de uitwisseling van resultaten met duurzame innovatie bij het Midden- en Kleinbedrijf. De samenwerking tussen betrokken stakeholders stimuleert de start en ontwikkeling van innovatieve bedrijven, producten en productiemethoden. Samen met de Zweedse, Vlaamse en Engelse partners werken Minnaar en Van Bremen reeds samen om in een gericht uitvoeringsproject de doelstellingen te realiseren. Hogeschool Zeeland en Syntens worden hier nauw bij betrokken.

Vervolgtrajecten
Het uiteindelijke doel is om meer concrete vervolgprojecten te ontwikkelen binnen Europese subsidieprogramma's. Voor Zeeland liggen er volop kansen. Er komt ook een communicatieplatform om continue uitwisseling van kennis, ervaring en beleid van de verschillende landen mogelijk te maken.

In de loop van het project worden workshops georganiseerd voor diverse thema's. Tot nu toe hebben de Engelse, Duitse en Zweedse partners een workshop georganiseerd (respectievelijk in Cambridge, Emden en Halmstad) met als thema's 'Sustainable energie-technologie' (duurzame energie technologie), Sustainable mobility ('Duurzame mobiliteit') en 'Nature use' (duurzaam natuurgebruik). In het kader van de onlangs gehouden bijeenkomst te Zweden, demonstreerden studenten aan de Universiteit van Halmstad, de door hen ontworpen elektrische sportwagen aan de partners in het project Facilitating Sustainable Innovation. De bolide heeft een acceleratie van 0 tot 100 in 3,9 seconden.

Koolzaadolie
Voor duurzame energie-technologie is in Zeeland onder andere de toepassing van koolzaadolie een interessante ontwikkeling. Op het gebied van duurzame mobiliteit scoren innovaties als de gasgevulde mosselverpakking van Prins & Dingemanse uit Yerseke en de mobiele spoelmachine van Van Dijke Zeeland B.V. uit Sint Philipsland hoog. De gasgevulde, lekvrije kleinverpakking voor mosselen van Prins & Dingemanse zorgt ervoor dat het water helder blijft en de mosselen langer vers.


Mobiele spoelmachine: duurzame mobiliteit.

De mobiele spoelmachine kan de oogst zoals aardappelen en bieten, op het land schoonspoelen. Met beide innovaties wordt enorm op transportvolume en transportkilometers bespaard, hetgeen leidt tot substantieel financieel voordeel en milieuwinst.

Conferentie
In het najaar is in Denemarken het thema 'Leisure and care' (vrije tijd en zorg) aan de orde. In het voorjaar van 2008 organiseert de Provincie Zeeland zelf een meeting met als thema 'Education and Awareness' (scholing en bewustzijn). Het project Facilitating Sustainable Innovation wordt vervolgens in de zomer in Friesland afgesloten met een internationale bestuurlijke conferentie.


...droomt
Dromen verwezenlijken dankzij de BOOST

...wenst
Specialist in bedrijfsfinancieringen

...wint
Duurzame innovatie wint terrein

...exporteert
Exporteren vraagt om gedegen voorbereiding

...inoveert
Innoveren doet exporteren

...organiseert Internationale Handelsdag op 17 april in Bergen op Zoom

...spreekt
Importeurs aan het woord op Internationale Handelsdag

....haalt uit
Bedrijfsleven haalt flink deel omzet uit export

...bouwt
Solide fundament is onontbeerlijk

...compeseert
Reden voor optimisme rondom BPM-regels voor ondernemers

...vervoert
Vervoer over water heeft de toekomst

...signaleert
EVO biedt praktische oplossingen

...op maat
Bedrijfsauto's: altijd maatwerk

...werkt efficient
Optimale efficiency in distributie

...groeit
Trends in trucks

...ontwikkelt
Transport en Logistiek biedt volop werk

...reikt uit
VW reikt verder

...hernoemt
Nissan heeft het nog steeds

...rijdt compact
Renault blijft sterk

...levert
Opel nog altijd betrouwbaar

...rijdt
zakkelijk onderweg

...belegt
De beleggingsadviseurs

...betaalt
Vermindering faalkosten door intensieve samenwerking

...concludeert
Behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen blijft onverminderd groot