In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2007
File not found.

Vervoer over water heeft de toekomst

Vervoer over water moet in Zeeland nieuwe impulsen krijgen. De kansen in het binnenvaartvervoer liggen hier voor het oprapen. Bovendien is het inzet van kabinetsbeleid om het vervoer over de weg drastisch terug te dringen. Het imago van Vlissingen en Terneuzen als binnenvaarthavens zal wel moeten worden opgevijzeld. Deze vervoersmodaliteit heeft in Nederland per slot van rekening een steeds groter aandeel in het goederentransport.


Maria le Roy, gedeputeerde van economische zaken in Zeeland.

De totale overslag van de binnenvaart is met 30 miljoen ton per jaar, bijna gelijk aan die van de zeevaart. In de Zeeuwse havens worden jaarlijks ongeveer 24.000 binnenvaartschepen geladen. De komst van de Westerschelde Container Terminal (WCT) in combinatie met een inlandse binnenvaartterminal zal de binnenvaart ongetwijfeld een forse stimulans geven. De containerontwikkeling, met name op de Westerschelde Container Terminal, zal voor veel dynamiek in de haven zorgen. De toename van activiteiten zal tot uitdrukking komen in meer overslag, werkgelegenheid, zeevaart en binnenvaart. De verwachting is dat ongeveer een derde van het totaal aantal containers dat via de WCT wordt overgeslagen, via de binnenvaart wordt afgehandeld.

Dat wil zeggen een totale overslag voor de binnenvaart van ongeveer 600.000 twintig ft containers per jaar. „Gelukkig zijn in het kader van de Zeeuwse economie zaken als de tunnel bij Sluiskil en de vierbaans autosnelweg van Goes naar Gent inmiddels geregeld. Deze projecten worden in de komende jaren gerealiseerd. Met name voor de Zeeuws-Vlaamse economie is er echter meer nodig op het gebied van achterlandverbindingen, zoals een goede spoorontsluiting naar België. De kanaalzone beschikt over alle vervoersmodaliteiten, waarbij er vooral veel toekomst is weggelegd voor het transport over water. We hebben echter wel met de sluizenproblematiek te maken: de binnenvaartsluis is dringend aan renovatie toe.

De sleutel tot succes is zoveel mogelijk vervoer over water. Burgemeester Lonink zei onlangs nog terecht dat Terneuzen tot de draaischijf van de binnenvaartsector kan uitgroeien. Met deze wijze van vervoer kan een dubbelslag worden behaald, omdat het zowel goed voor het milieu als de economie is. Want vergis je niet, tegenwoordig kunnen tussen de 400 en 600 containers per binnenvaartschip worden vervoerd. Er dient geïnvesteerd te worden in een nieuwe zee- en binnenvaartsluis. Ik ben blij met de ondersteuning van onze nieuwe commissaris van de koningin in deze. Karla Peijs wordt ongetwijfeld onze beste ambassadeur in het grensoverschrijdend overleg voor onder andere de binnenvaart", aldus gedeputeerde Maria le Roy van economische zaken.

Clustervorming
De Zeeuwse havens vormen een van de belangrijkste pijlers van de Zeeuwse economie en genereren veel werkgelegenheid. De clustervorming in de haven- en industriesector, zoals het logistieke cluster op het Valuepark bij DOW, brengt een win-win-situatie met zich mee. Het logistieke platform in de Braakmanpolder genereert nieuwe economische impulsen en is tegelijkertijd een goed voorbeeld van verstandig omgaan met milieu. Zo heeft Katoennatie in samenwerking met DOW gezorgd voor de komst van de Zeeland Container Terminal (ZCT). Door het weghalen van zoveel mogelijk vrachtwagens met producten van DOW van de weg, wordt zowel bijgedragen aan een schoner milieu als aan lagere transportkosten. Via de terminal wordt de lading in containers verscheept met binnenvaartschepen naar de havens van Rotterdam en Antwerpen. De lading wordt vanuit deze havens via diverse rederijen wereldwijd verscheept. De ZCT bespaart logistieke dienstverlener Katoennatie per jaar in totaal 60.000 ritten per truck, van DOW naar Antwerpen en vice versa.

Demissionair bewindsvrouwe Maria le Roy heeft een hectische periode achter de rug waarin het tot een 'clash' kwam met de ondernemingsraad van Zeeland Seaports, die het vertrouwen in haar opzegde. „In tegenstelling tot wat in de publiciteit is gekomen, heb ik helemaal niet bedankt voor het voorzitterschap van Zeeland Seaports. Ik heb alleen tijdelijk mijn werkzaamheden met betrekking tot het havenschap opgeschort, om even afstand te nemen. Er is politiek hoog spel gespeeld door de ondernemingsraad, waarop ik dacht: 'laat ik zelf maar de verstandigste zijn en even tijd en rust nemen'." Le Roy pleit voor een verzelfstandiging van het havenschap Zeeland Seaports, analoog aan de haven van Rotterdam. Daardoor komt de politiek wat meer op afstand te staan en kan er slagvaardiger worden opgetreden. De gedeputeerde stelt onverkort dat de komst van een deep sea terminal een must is voor de Zeeuwse economie. „De meeste producten worden tegenwoordig in containers verpakt, de containerisatie is wereldwijd. Als je niet in die ontwikkeling meegaat, word je voorbijgevaren. De WCT zal een grote spin-off aan bedrijvigheid creëren.

Gelukkig is er in de kanaalzone nog volop ruimte voor de bouw van distributiecentra: dat genereert veel toegevoegde waarde. Met alleen een terminal ben je er namelijk nog niet." In het ministeriële beleidsplan Pieken in de Delta wordt ingezet op de belangrijkste pijlers van de Zeeuwse economie, zoals de logistieke sector. „Ik ben blij dat Pieken in de Delta in het nieuwe kabinet in stand is gehouden. Belangrijk is dat overheid, bedrijfsleven en onderwijs intensief samenwerken in het belang van de Zeeuwse economie. De nieuwe ontwikkelingsmaatschappij NV Economische Impuls heeft alle instrumenten in handen om nadere invulling geven aan deze samenwerking", aldus Maria le Roy.


...droomt
Dromen verwezenlijken dankzij de BOOST

...wenst
Specialist in bedrijfsfinancieringen

...wint
Duurzame innovatie wint terrein

...exporteert
Exporteren vraagt om gedegen voorbereiding

...inoveert
Innoveren doet exporteren

...organiseert Internationale Handelsdag op 17 april in Bergen op Zoom

...spreekt
Importeurs aan het woord op Internationale Handelsdag

....haalt uit
Bedrijfsleven haalt flink deel omzet uit export

...bouwt
Solide fundament is onontbeerlijk

...compeseert
Reden voor optimisme rondom BPM-regels voor ondernemers

...vervoert
Vervoer over water heeft de toekomst

...signaleert
EVO biedt praktische oplossingen

...op maat
Bedrijfsauto's: altijd maatwerk

...werkt efficient
Optimale efficiency in distributie

...groeit
Trends in trucks

...ontwikkelt
Transport en Logistiek biedt volop werk

...reikt uit
VW reikt verder

...hernoemt
Nissan heeft het nog steeds

...rijdt compact
Renault blijft sterk

...levert
Opel nog altijd betrouwbaar

...rijdt
zakkelijk onderweg

...belegt
De beleggingsadviseurs

...betaalt
Vermindering faalkosten door intensieve samenwerking

...concludeert
Behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen blijft onverminderd groot