In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2007
File not found.

de Bedrijfs onroerend goed
Vermindering faalkosten door intensieve samenwerking

De toenemende faalkosten spelen de bouwsector parten. De grote vraag is hoe de faalkosten kunnen worden beperkt. Uit onderzoek van Bouwkennis blijkt dat een ruime meerderheid van Nederlandse bouwsector denkt dat een toenemende samenwerking in het bouwproces ervoor zorgt dat faalkosten afnemen. Er is ook een grote groep die het hier niet mee eens is.De gedachte is dat als opdrachtgevers, ontwerpers, adviseurs, installateurs en bouwers nauwer samenwerken er kwalitatief hoogwaardiger gebouwen worden gerealiseerd, die bovendien beter aansluiten bij de steeds hogere wensen van de eindgebruiker. Voorstanders van een intensievere samenwerking, geven aan dat samenwerking ook zal zorgen voor minder faalkosten. Als er intensiever wordt samengewerkt kunnen de marktpartijen namelijk bogen op de kennis en ervaringen van anderen, waardoor de kans op bouwfouten kleiner wordt. Bovendien zorgt een betere afstemming van het totale project ervoor dat verschillende processen beter op elkaar aansluiten.

Denken de verschillende bouwpartijen dat een toenemende samenwerking in het bouwproces er inderdaad voor zorgt dat faalkosten afnemen? Een meerderheid denkt van wel. Van de bouwpartijen geeft 44 procent aan dat een toenemende samenwerking een positieve invloed heeft op de faalkosten. Iets minder dan een kwart denkt dat dit niet zo is. De verschillen tussen de marktpartijen zijn beperkt, maar over het algemeen kan gesteld worden dat de architecten het meest positief staan tegenover de stelling. Van hen zegt de helft dat een toenemende samenwerking zal zorgen dat de faalkosten afnemen. De hoofdaannemers B&U zijn het minst positief. Wellicht heeft dit te maken met de angst dat de hoofdaannemer bij een toenemende samenwerking.


...droomt
Dromen verwezenlijken dankzij de BOOST

...wenst
Specialist in bedrijfsfinancieringen

...wint
Duurzame innovatie wint terrein

...exporteert
Exporteren vraagt om gedegen voorbereiding

...inoveert
Innoveren doet exporteren

...organiseert Internationale Handelsdag op 17 april in Bergen op Zoom

...spreekt
Importeurs aan het woord op Internationale Handelsdag

....haalt uit
Bedrijfsleven haalt flink deel omzet uit export

...bouwt
Solide fundament is onontbeerlijk

...compeseert
Reden voor optimisme rondom BPM-regels voor ondernemers

...vervoert
Vervoer over water heeft de toekomst

...signaleert
EVO biedt praktische oplossingen

...op maat
Bedrijfsauto's: altijd maatwerk

...werkt efficient
Optimale efficiency in distributie

...groeit
Trends in trucks

...ontwikkelt
Transport en Logistiek biedt volop werk

...reikt uit
VW reikt verder

...hernoemt
Nissan heeft het nog steeds

...rijdt compact
Renault blijft sterk

...levert
Opel nog altijd betrouwbaar

...rijdt
zakkelijk onderweg

...belegt
De beleggingsadviseurs

...betaalt
Vermindering faalkosten door intensieve samenwerking

...concludeert
Behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen blijft onverminderd groot