In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2007
File not found.

Reden voor optimisme rondom BPM-regels voor ondernemers

Toen in 1993 vanwege de eenwording van de Europese markt de Bijzondere Verbruiks Belasting (BVB) op auto's op de helling moest, zinde de Fiscus op een andere manier om de miljarden die ze op deze manier dreigde mis te lopen, te compenseren met een nieuwe belasting. Zo werd uiteindelijk de Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen, kortweg BPM, geboren.

Een groot verschil met de BVB was het feit dat de BPM samenhing met de eerste registratie van het voertuig; ofwel: de tenaamstelling van het voertuig op naam van de kentekenhouder dus. Met deze belasting is de afgelopen jaren heel veel misgegaan. BPM hoefde namelijk niet te worden afgedragen voor auto's die waren ingericht voor het vervoer van goederen. Veel particulieren zagen hun kans schoon en lieten de achterbank verwijderen de achterste zijruiten blinderen om aan de BPM te ontkomen. In 2005 werd uiteindelijk paal en perk gesteld aan het particuliere gebruik van BVB-vrije auto's.

De wet veranderde in die zin dat op elke nieuw verkochte personenauto vanaf die datum BPM werd geheven met dien verstande dat ondernemers deze belasting op aanvraag weer konden terugvorderen. Deze maatregel was vooral belastend voor startende ondernemers die zich het voorschieten van dit BPM niet, of slechts met moeite, konden veroorloven. Zowel het MKB als de brancheorganisaties RAI-Vereniging en BOVAG startten in samenwerking met het VNO een offensief om deze voorfinanciering van de BPM van tafel te krijgen. Met succes want de regels ten aanzien van de BPM-heffing zijn nadien drastisch versoepeld.

De brancheorganisatie RAI-Vereniging is, bij monde van Leo Bingen, behoorlijk tevreden. Leo Bingen: 'Er is wel het een en ander bereikt de afgelopen tijd en dat stemt tot tevredenheid. Helemaal achterover leunen kunnen en willen we nog niet want er is nog een kelderrestant waarvan wij vinden dat het opgeruimd moet worden. De fiscus heeft in 2005, bij aanpassing van de wet, een aantal technische eisen ten aanzien van de inrichting van bestelauto's gehandhaafd die momenteel helemaal niet meer ter zake doen. Een van die voorbeelden is het feit dat in de laadruimte van een BVB-vrije auto een zogenaamd 'fiscaal blok' van bepaalde afmetingen moet passen en er sprake moet zijn van een tussenwand.

Omdat de regels ten aanzien van BPM voor particulieren drastisch zijn aangescherpt, en er daardoor geen misbruik van regelgeving op dit vlak meer wordt gemaakt, zijn deze technische specificaties voor bedrijfsauto's voor een groot deel niet meer relevant. Binnenkort zullen wij, als brancheorganisatie, trachten het kabinet en de Tweede Kamer te bewegen door een wetswijziging, deze regels aan de nieuwe situatie aan te passen. Immers, de huidige regel is zo dat een auto vrijgesteld is van BPM als wordt aangetoond dat de eerste kentekenhouder ondernemer is. In veel gevallen volstaat hier het hebben van een BTW-nummer omdat dan duidelijk is dat je voor de Belastingdienst als ondernemer wordt aangemerkt.

Het is momenteel zelfs zo dat wanneer een nieuwe auto wordt aangeschaft, bij de dealer kan worden aangegeven dat deze auto BPM-vrij moet worden afgeleverd. Het bewijs ten aanzien van het fiscaal ondernemerschap dient achteraf te worden geleverd. De Belastingdienst controleert daartoe of de houder op wiens naam de auto is geregistreerd, zich kwalificeert als ondernemer. Indien dit niet lukt, krijgt de houder later van de Belastingdienst alsnog een uitnodiging tot het doen van aangifte. Al met al zijn wij dus wel behoorlijk tevreden. Zeker wanneer op termijn de achterhaalde technische specificaties ten aanzien van de inrichting van bedrijfsauto's op de helling gaat.' De site www.belastingdienst.nl is, aldus de Belastingdienst zelf, op dit vlak bij het schrijven van dit artikel niet actueel. Gegevens worden zo spoedig mogelijk aangepast.

...droomt
Dromen verwezenlijken dankzij de BOOST

...wenst
Specialist in bedrijfsfinancieringen

...wint
Duurzame innovatie wint terrein

...exporteert
Exporteren vraagt om gedegen voorbereiding

...inoveert
Innoveren doet exporteren

...organiseert Internationale Handelsdag op 17 april in Bergen op Zoom

...spreekt
Importeurs aan het woord op Internationale Handelsdag

....haalt uit
Bedrijfsleven haalt flink deel omzet uit export

...bouwt
Solide fundament is onontbeerlijk

...compeseert
Reden voor optimisme rondom BPM-regels voor ondernemers

...vervoert
Vervoer over water heeft de toekomst

...signaleert
EVO biedt praktische oplossingen

...op maat
Bedrijfsauto's: altijd maatwerk

...werkt efficient
Optimale efficiency in distributie

...groeit
Trends in trucks

...ontwikkelt
Transport en Logistiek biedt volop werk

...reikt uit
VW reikt verder

...hernoemt
Nissan heeft het nog steeds

...rijdt compact
Renault blijft sterk

...levert
Opel nog altijd betrouwbaar

...rijdt
zakkelijk onderweg

...belegt
De beleggingsadviseurs

...betaalt
Vermindering faalkosten door intensieve samenwerking

...concludeert
Behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen blijft onverminderd groot