In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2007
File not found.


Bedrijven
DRV Accountants en Belastingadviseurss
Dividend uitkeren dit jaar extra aantrekkelijk


Mr. Manfred Zurhorst is fiscalist en als partner verbonden aan DRV Accountants en Belastingadviseurs, vestiging DRV Goes

Het jaar 2007 zal de geschiedenisboeken ingaan als het jaar van de belastingverlagingen voor de ondernemer. De tarieven vennootschapsbelasting zijn de afgelopen jaren met circa 10% naar beneden bijgesteld, naar nu 20 tot 25,5%. De ondernemer in de inkomstenbelasting geniet bovendien een lastenverlichting, door invoering van een winstvrijstelling van 10%. Ook het tarief dividendbelasting is dit jaar verlaagd van 25% tot 15%. En dividend uitkeren is dit jaar extra aantrekkelijk. Maar, er zit een addertje onder het gras.

Dividendbelasting naar 15%
In het wetsvoorstel 'Werken aan winst' is ook de dividendbelasting aangepakt. Waar voorheen sprake was van een tarief van 25%, hoeft met ingang van 2007 nog slechts 15% dividendbelasting ingehouden te worden. Deze 15% is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Dit betekent dat de ingehouden belasting mag worden verrekend in de aangifte inkomstenbelasting.

Verschil tussen aandelen in box 3 en box 2 (bijheffing van 10%) In de aangifte inkomstenbelasting wordt echter een onderscheid gemaakt tussen dividenden van aandelen in box 3 en aandelen in box 2.

Box 3: de belasting op aandelen in box 3 is vastgesteld op effectief 1,2% van de gemiddelde waarde van de aandelen. In de praktijk betekent dit dat een teruggaaf volgt van de ingehouden dividendbelasting.

Box 2 (aanmerkelijk belang): een belang van 5% in een B.V. wordt aangemerkt als een aanmerkelijk belang. Het belastingtarief over inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2) bedraagt normaal gesproken 25%. Als dus slechts 15% dividendbelasting wordt ingehouden, dan zal de resterende 10% worden bijgeheven via een aanslag inkomstenbelasting.

Let op de heffingsrente
Deze bijheffing in de inkomstenbelasting kan u duur komen te staan. De belastingdienst brengt op de aanslag inkomstenbelasting heffingsrente in rekening. Thans bedraagt deze rente 4,7% op jaarbasis en vanaf het tweede kwartaal zelfs 5%. Dit kan aardig oplopen als u uitstel heeft gekregen voor het indienen van de aangifte.

Als u dus aanmerkelijk belanghouder bent en u besluit om dividend te nemen van uw B.V., dan verdient het aanbeveling om de belastingdienst te verzoeken uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting te verhogen.

Dividend uitkeren is in 2007 extra voordelig
De aanmerkelijk belanghouder die van plan is om overtollige liquiditeiten van zijn B.V. af te romen, doet er goed aan om dit in 2007 te bewerkstelligen. Hij/zij wordt in 2007 namelijk gecompenseerd voor de hoge inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. Pas vanaf 2008 zal deze bijdrage worden verlaagd, zodat om uitvoeringstechnische redenen voor de volgende oplossing is gekozen.

Het box 2 tarief van 25% wordt alleen in 2007 verlaagd tot 22% voor dividenduitkeringen tot € 250.000. In het geval van fiscaal partnerschap is het drempelbedrag zelfs € 500.000. De maximale belastingbesparing bedraagt dus ((25%-22%) x € 500.000) = € 15.000. Een aandachtspunt is wederom de bijheffing (thans 7%) in de inkomstenbelasting en de heffingsrente daarover.

Conclusie
Voor aanmerkelijk belanghouders blijft het tarief van 25% in box 2 gelden. Omdat de voorheffing dividendbelasting nu slechts 15% bedraagt, zal in de inkomstenbelasting een bijheffing van nog eens 10% plaatsvinden. Omdat over aanslagen inkomstenbelasting 4,7%-5% heffingsrente is verschuldigd, is het zinvol om een verzoek in te dienen tot verhoging van uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting.

Aanmerkelijk belanghouders die de overtollige liquiditeiten van hun vennootschap willen afromen, kunnen tot maximaal € 15.000 inkomstenbelasting besparen door in 2007 dividend uit te keren. Het belastingtarief in box 2 is namelijk in 2007 tijdelijk verlaagd naar 22% over uitkeringen tot € 250.000 (€ 500.000 in geval van fiscaal partnerschap).


...droomt
Dromen verwezenlijken dankzij de BOOST

...wenst
Specialist in bedrijfsfinancieringen

...wint
Duurzame innovatie wint terrein

...exporteert
Exporteren vraagt om gedegen voorbereiding

...inoveert
Innoveren doet exporteren

...organiseert Internationale Handelsdag op 17 april in Bergen op Zoom

...spreekt
Importeurs aan het woord op Internationale Handelsdag

....haalt uit
Bedrijfsleven haalt flink deel omzet uit export

...bouwt
Solide fundament is onontbeerlijk

...compeseert
Reden voor optimisme rondom BPM-regels voor ondernemers

...vervoert
Vervoer over water heeft de toekomst

...signaleert
EVO biedt praktische oplossingen

...op maat
Bedrijfsauto's: altijd maatwerk

...werkt efficient
Optimale efficiency in distributie

...groeit
Trends in trucks

...ontwikkelt
Transport en Logistiek biedt volop werk

...reikt uit
VW reikt verder

...hernoemt
Nissan heeft het nog steeds

...rijdt compact
Renault blijft sterk

...levert
Opel nog altijd betrouwbaar

...rijdt
zakkelijk onderweg

...belegt
De beleggingsadviseurs

...betaalt
Vermindering faalkosten door intensieve samenwerking

...concludeert
Behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen blijft onverminderd groot