In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2004

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl/?makelaar=breda
Ervaringen uitwisselen op Internationale Handelsdag

Ruim 100 ondernemers gaven vorige maand acte de présence op de Internationale Handelsdag van de Kamers van Koophandel Zeeland en West-Brabant in De Raayberg te Bergen op Zoom.

Zeeuwse en Brabantse im- en exporteurs hadden de gelegenheid om tijdens deze netwerkbijeenkomst met elkaar ervaringen uit te wisselen. In afzonderlijke zalen van het complex werden diverse presentaties gehouden over actuele zaken die spelen bij internationale handel. Zo werd er nader ingegaan op de toekomst van de douane, internationaal betalingsverkeer, zakendoen met België en juridische aspecten van het internationaal zakendoen. Preses J. Schippers van de KvK W-Brabant stelde in zijn openingswoorden: "Wijlen minister Luns van Buitenlandse Zaken placht regelmatig zijn functie op te waarderen door op te merken dat Nederland als klein land een groot buitenland heeft. En daarin had hij gelijk. Daardoor maar ook door de handelsgeest van de Nederlanders heeft ons land een relatief grote internationale handel. Toch blijkt uit onderzoeken dat vooral het midden en klein bedrijf haar mogelijkheden op de buitenlandse markten nog niet goed genoeg benut. Er is ruimte om meer in het buitenland af te zetten. De eerste stappen op een vreemde markt maken is echter niet gemakkelijk. Het vraagt tijd en geld, en uiteraard lef. De overheid probeert het midden en klein bedrijf te ondersteunen bij het zoeken naar en verkennen van nieuwe markten. Zij heeft daarvoor een subsidieregeling in het leven geroepen die aangeduid wordt met het Programma Starters op Buitenlandse markten (PSB). De overheid heeft de branche organisaties, maar ook de kamers van koophandel voor de uitvoering van deze regeling ingeschakeld. Medewerkers van de kamers zijn graag bereid u daarover te informeren". Vrij vertaald betekent dit dat de KvK onder andere congressen in nieuwe (potentiële) exportgebieden faciliteert.

Arrogant
Directeur Philip Charls van de Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg (NKVK) hield een interessante presentatie over zakendoen in België. Met de nodige kwinkslagen werd ingegaan op de cultuurverschillen tussen Nederland en België. "Vlamingen en Fransen hebben alles gemeen behalve de taal. Vlamingen en Nederlanders hebben niets gemeen behalve de taal. Nederlanders houden van Belgen, maar respecteren ze niet. Belgen respecteren Nederlanders, maar houden niet van ze. Van Rotterdam naar Brussel is mentaal even ver als van Rotterdam naar Bolivia. Belgen kijken naar Nederlanders zoals Nederlanders naar Duitsers kijken. Ze zien ons als overheersend, arrogant en altijd alles beter wetend. Hoe is het mogelijk dat er nog altijd zaken gedaan worden tussen Nederland en België?" Nederland en België zijn elkaars tweede handelspartner na Duitsland. 30.000 Nederlandse bedrijven doen zaken met België en 5.000 Nederlandse bedrijven hebben vestigingen in België. De NKVK, intermediair tussen Nederland en België, tracht de cultuurbarrières kleiner te maken. Charls stipte enkele (voor)oordelen aan. Belgen zijn beleefd, gevoelig, bescheiden en op zichzelf. Nederlanders zijn bot, direct, zelfbewust en sociaal. Met praktijkvoorbeelden werd duidelijk gemaakt dat Nederland met 'toegankelijke superieuren' een veel plattere bedrijfscultuur heeft dan België. Met Vlamingen wordt heel langzaam een relatie opgebouwd. Ze hebben een lunchcultuur waarbij het niet om het eten gaat, maar om het opbouwen van een relatie.


Directeur Philip Charls van de NKVK.

West-Brabant telt momenteel ruim 2.000 exporterende bedrijven, Zeeland ongeveer 1.200. Sinds 1 mei is de Europese Unie met tien nieuwe lidstaten uitgebreid: Polen, Hongarije, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Cyprus en Malta. Europa is ineens de grootste economische regio van de wereld geworden. Nederlandse bedrijven zijn geïnteresseerd in de nieuwe markt. Met name in Polen, zoals een onderzoek van de KvK uitwijst, gevolgd door Tsjechië en Hongarije. De KvK ziet het als een belangrijke missie om ondernemers met elkaar in contact te brengen en kennis en ervaringen bij het zakendoen over de grens uit te wisselen. In Zeeland werd onlangs de Im- en Exportclub opgericht, terwijl de buurprovincie de Brabantse Export Sociëteit kent.

Al netwerkend liet men zich in Bergen op Zoom het Oosterse buffet prima smaken. Als 'dessert' vond er onder leiding van Philip Stobbelaer van de KvK Zeeland een podiumdiscussie tussen vier grensoverschrijdende ondernemers plaats. Graszaadveredelaar Dethmer Schuitema uit Kapelle hield de Zeeuwse eer hoog. Hij vertelde trots dat hij voor de nieuwe grasmat van FC Porto gezorgd had. Vervolgens werd de basis gelegd voor de uitschakeling van achtereenvolgens Man United en Deportivo la Coruña...


...wint
Worsteling en succes beloond met Luctor en Emergo 2004

...start
Zeeland heeft er een attractie bij

...verpakt
Portret van de onderneming

...ondersteunt
Innovatief ondernemer in Zeeland

...regelt
VOF-contract sluit onnodige risico's uit

...riskeert
Geen contract voor eenderde Zeeuwse VOF's

...ervaart
Ervaringen uitwisselen op Internationale Handelsdag

...belegt
De beleggings- adviseurs

...werkt
Cor van Zadelhoff, Nederlands bekendste bedrijfsmakelaar

...huisvest
Over bedrijfs- onroerendgoed gesproken ...

...optimaliseert
Tunnel Sluiskil heeft prioriteit

...onderneemt
Immocom. Kennis van zaken

...spreekt
In 't kort

...realiseert
Voorspoedige ontwikkelingen op Borchwerf II

...bekritiseert
NVM: Nota Ruimte geeft onvoldoende uitwerking van beleid naar uitvoering

...stijgt
Zeeland: waarde utiliteitsbouw stijgt

...rijdt
Zakelijk onderweg

...stimuleert
Gunstige ligging is onze kracht

...onthaalt
Het hele jaar door een Vorstelijk onthaal

...helpt
Eén aanspreekpunt voor ondernemers

...verbetert
Een stevige basis is gelegd

...combineert
Brabant aan Zee: combinatie van kwaliteit en duurzaamheid

...informeert
Belangenbehartiging in de ruimste zin van het woord

...presenteert
Boek 'Zeeland in Zaken' ziet levens- licht