In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2004

advertenties
www.sitesupport.nl
www.deondernemer.com
Nationaal Onderzoek Arbeidsmarkt 2004:
Regionaal dagblad ideaal voor personeelswerving

Arbeidsmarktcommunicatie is een vak apart. Daarom wordt er veel tijd en geld besteed aan bereiks- en arbeidsmarktonderzoek. Tot nu toe ging het vooral om onderzoek van individuele uitgevers onder een beperkte doelgroep. Inzicht in de totale arbeidsmarkt op basis van een onafhankelijk en breed uitgevoerd onderzoek ontbrak nog. Nederlands belangrijkste media-exploitanten - twaalf uitgevers en internetbedrijven - namen daarom het initiatief tot het neerzetten van een onpartijdige standaard voor het onderzoek naar arbeidsmarktcommunicatie. Onlangs werden in Amsterdam de resultaten gepresenteerd van het eerste Nationaal Onderzoek Arbeidsmarkt 2004, kortweg NOA.

Commercieel directeur Frank de Roon (links) en productmanager arbeidsmarktcommunicatie Erik Schwartz.

De uitkomsten van het NOA pakten met name bijzonder positief uit voor de regionale dagbladen. Dat geldt ook voor de Wegener Dagbladen, waartoe het regionale dagblad in West-Brabant, BN/DeStem, behoort. Wegener is één van de initiatiefnemers van het NOA. Productmanager arbeidsmarktcommunicatie Erik Schwartz van BN/DeStem | PZC: "Uit het NOA is gebleken dat maarliefst drieënzeventig procent van de beroepsbevolking in ons verspreidingsgebied zich via het regionale dagblad oriënteert op de arbeidsmarkt." De uitkomsten bevestigen wat Schwartz en commercieel directeur Frank de Roon van BN/DeStem | PZC in feite al wisten. "De ervaring leert dat het bereik van ons dagblad in de eigen regio gewoonweg heel hoog ligt", zegt De Roon. "Dat blijkt nu dus ook uit het onderzoek. In het NOA is dat bereik ook nog eens opgesplitst naar de diverse opleidingsniveaus van de beroepsbevolking. Ook dan zien we dat het regionale dagblad op alle fronten de hoogste bereikcijfers scoort. Een resultaat om trots op te zijn".

Internet
Iedereen die zich met arbeidsmarktcommunicatie bezig houdt probeert de meest efficiënte manier van personeelswerving te vinden. De uitkomsten van het NOA helpen hen aardig op weg. Zo blijkt dat het internet ook op het gebied van personeelswerving een enorme groei heeft doorgemaakt. Ook dat blijkt uit het NOA. Drieënvijftig procent van de beroepsbevolking surft naar één of meerdere vacaturesites als men zich oriënteert op de arbeidsmarkt. Daar komt bij dat, naarmate het opleidingsniveau hoger ligt, het gebruik van vacturesites als oriëntatiebron toeneemt. Toch ziet Schwartz deze ontwikkeling niet als een bedreiging voor het regionale dagblad. "De uitkomsten van het NOA tonen aan dat het regionale dagblad nog steeds de belangrijkste plaats inneemt als het gaat om arbeidsmarktcommunicatie, ook onder hoger opgeleiden. Bovendien geloven we in de 'kracht van de combinatie': een personeelsadvertentie in BN/DeStem plus een onlinevermelding van de vacature op JobTrack.nl, het vacaturenetwerk van Wegener. Deze combinatie is immers ons standaard personeelsproduct waarmee men een optimaal bereik realiseert." Overigens gooit Wegener ook met JobTrack.nl hoge ogen in het Nationaal Onderzoek Arbeidsmarkt. De site voert met een landelijk maandbereik van 14,8 procent het rijtje met de bekende vacaturesites aan. "Met één opdracht schakelt de klant bij ons de twee krachtigste instrumenten op het gebied van personeelswerving in: het regionale dagblad én JobTrack.nl", aldus Erik Schwartz.

Reisbereidheid
Uiteraard werden in het NOA ook de landelijke dagbladen meegenomen. Echter, in West-Brabant spelen de landelijke kranten slechts een beperkte rol van betekenis. De indruk bestaat vaak dat voor het werven van hbo-ers, academici of gespecialiseerd personeel het adverteren in een landelijk dagblad meer respons oplevert. "Ten onrechte", meent De Roon, "Naarmate men hogere eisen aan een functie stelt zal het meer moeite kosten om de juiste kandidaat te vinden. Het is logisch dat men daarom een groter bereik wil hebben. Dat betekent niet dat voor functies op hoger- of universitair niveau het adverteren in een landelijk dagblad per definitie een betere keus is." Erik Schwartz valt hem daarin bij: "Ook wij kunnen in dat grotere bereik voorzien, door de klant advertentiecombinaties met de andere Wegener dagbladen in Brabant en Zeeland aan te bieden. Dat is niet alleen nuttig voor functies op hoger niveau, maar ook voor andere functies waarvoor krapte op de arbeidsmarkt bestaat."

De argumenten van De Roon en Schwartz worden nog eens onderstreept door de NOA-uitkomsten over de reis- en verhuisbereidheid van de beroepsbevolking. Nog altijd is een grote meerderheid van de beroepsbevolking niet bereid om te verhuizen voor een nieuwe baan. De nieuwe uitdaging wordt vooral gezocht in de eigen of een nabijgelegen regio. De verhuisbereidheid mag dan laag liggen, de reisbereidheid daarentegen is groot. Schwartz: "Zo'n drieënzestig procent van de ondervraagden geeft aan meer dan twintig minuten reistijd in geval van een nieuwe baan acceptabel te vinden. Dertig procent zou zelfs met meer dan veertig minuten reistijd geen problemen hebben. Hoe hoger het niveau of hoe gespecialiseerder het werk, des te groter is de reisbereidheid. Voor een werkgever in bijvoorbeeld Bergen op Zoom kan het dus aantrekkelijk zijn om ook onze zusterkrant PZC in te schakelen. Voor een ondernemer in Breda ligt een advertentiecombinatie met Brabants Dagblad of zelfs het Eindhovens Dagblad voor de hand. Plaatsing van een personeelsadvertentie in een landelijk dagblad geeft dus in veel gevallen behoorlijk wat waste en een beperkt bereik in de eigen of aangrenzende regio."

Meer informatie
Surf voor meer informatie naar:
www.bndestem.nl/noa
www.pzc.nl/noa


...onderneemt
Masterclass Duurzaam Ondernemen op koers

...start
Effectieve manier van online netwerken

...innoveert
Taxicentrale Middelburg innoveert continu

...organiseert
Startersdag voor 'jonge ondernemers'

...belegt
De beleggings- adviseurs

...bezoekt
Veel diversiteit en Kwaliteit op Contacta 2004

...werft
Regionaal dagblad ideaal voor personeelswerving

...roept
Havenburgemeesters roepen op tot bovenregionaal beleidsplan

...acquireert
Zeeland Seaports: meer aandacht voor acquisitie

...vervoert
Havens zijn heel belangrijk voor de Zeeuwse economie

....behartigt
Vrijland nieuwe voorzitter Port Promotion Council Zeeland

...ontwikkelt
Ontwikkelingen in de kanaalzone

...bindt
Clustervorming bindt industrie aan Zeeland

...vestigt
Infrastructuur en arbeid belangrijke vestigings- voorwaarden

...groeit
WCT bepalend voor economische toekomst Zeeland

...vraagt
Gevraagd: Technisch personeel

...presenteert
Junior Kamer Walcheren presenteert JKW Veiling

...netwerkt
NAC grootste zakelijke platform in Zuidwest Nederland

...rijdt
Zakelijk onderweg

...doneert
Opbrengst grootse netwerk-bijeenkomst voor Vrienden ZLG

...onderzoekt
Veel bedrijven weten niet of klanten tevreden zijn

...stimuleert
Ontmoetingsavond voor het Bedrijfsleven in Hulst

...concludeert
Sfeer, bereikbaarheid en keuze winkelaanbod doorslaggevend voor bezoek aan binnenstad