In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2005

advertenties
www.storimansenpartners.nl/?makelaar=breda
www.deondernemer.com

Columns
Coos van den Ouden
Rabobank Overname Financiering
Coos van den Ouden
Senior accountmanager Rabobank Beveland afdeling Bedrijven
Het overnemen van bedrijven of een 'management buy-out' is een dagelijks voorkomend fenomeen. Van oudsher worden de opvolgingsproblemen, die dreigen te ontstaan wanneer een dochter of zoon 'niet in de zaak wil', vaak opgelost door middel van verkoop aan een manager van buiten de familie. Ook de meer 'familiaire' overgang van een onderneming aan de kinderen van de ondernemer kan gezien worden als een vorm van management buy-out. Daarnaast komt deze transactievorm voor als methode om een niet meer passend concernonderdeel vanuit de moederonderneming te verzelfstandigen.

Het blijkt in de praktijk dat, indien de adviseurs van Rabobank Overname Financieringen in een vroeg stadium geconsulteerd worden over de verschillende aspecten die bij het complexe en intensieve traject van overnamefinancieringen aan de orde komen, de trajecten snel en succesvol kunnen worden afgerond. In deze trajecten is er sprake van een nauwe samenwerking tussen de collega's van Rabobank Overname Financiering, Rabobank en de betrokken accountant.

De belangrijkste redenen voor de ondernemer om voor de Rabobank te kiezen, zijn de snelheid van handelen, de advieskracht en de creatieve financieringsstructuur die aangeboden kan worden.
Dit laatste biedt niet alleen een oplossing voor de overname sec, maar houdt ook terdege rekening met een mogelijk groeitraject van de onderneming. Door een combinatie van verschillende financieringsvormen kan een onderneming ondanks de (tijdelijk) zware financieringslast, optimale flexibiliteit worden geboden. Extra aflossingsmogelijkheden bij een surplus aan cash maar ook ruimte bij noodzakelijke investeringen ten behoeve van de groei. Het is zelfs mogelijke hierbij de rentemarge te koppelen aan de prestaties van de onderneming.
Veelal speelt ook de toegevoegde waarde gedurende het overnametraject een belangrijke rol in de keuze voor de Rabobank. Door de specialisten van Rabobank Overname Financiering wordt onder meer veel input geleverd voor de bepaling van de koopsom in de onderhandelingen. Zij zijn tevens een waardevolle en enthousiaste sparringpartner voor de ondernemer in het uitwerken van zijn ondernemings- en financieringsplan. Tevens kunnen zij vanuit hun expertise op juridisch en fiscaal gebied veel waarde toevoegen in de documentatie fase, voor het sluiten van de transactie.

Nadat een transactie succesvol is gesloten, vormt de relatiebeheerder van de Rabobank het eerste aanspreekpunt voor de onderneming. Deze zal daarin zeker een pro-actieve rol innemen. Hij vindt zich daarin gesteund door de collega's van Rabobank Overname Financiering die de onderneming gedurende de eerste jaren na de overname blijven volgen en ondersteunen waar noodzakelijk.

Met deze dienstverlening bewijst de Rabobank in staat te zijn om samen met haar eigen specialisten een creatieve en flexibele totaaloplossing te bieden.

Rabobank Beveland
Coos van den Ouden
Senior Accountmanager

Rabobank Beveland, afdeling Private banking en afdeling Bedrijven, verzorgen periodiek een rubriek in "de Ondernemer".

De redactie bestaat uit drs. Adri van de Laar MFP, Hoofd private banking, Claudia van Swaal FFP/RAB, Accountmanager financieel advies, Eric de Jong, Accountmanager private banking en Hans van Dienst en Coos van den Ouden, Senior accountmanagers afdeling bedrijven.
...organiseert
Goede wisselwerking tussen gemeentebestuur en bedrijfsleven

...onderneemt
De stap naar het zelfstandig ondernemerschap wagen

...begeleidt
Merendeel bedrijfsoverdrachten slecht voorbereid

...informeert
Contacta weer tot de nok toe gevuld

...viert
5 jaar de Ondernemer

...innoveert
Gemak dient de mens en wordt gewaardeerd

...initiëert
Personeelswissel bij Syntens

....zorgt
Seminar "Met zorg ondernemen"

...presenteert
De Contacta in de Zeelandhallen

...stelt
Inhaalverbod op de Zeeuwse hoofdwegen

...werkt
Deelnemende bedrijven presenteren prima gamma

...onderscheidt
Paviljoen Schouwen-Duiveland groter dan vorig jaar

...promoot
Zeeuws-Vlaamse eenheid

...automatiseert
ICT Plein op de Contacta 2005

...overhandigt
Kwaliteitsprijs voor Dim van Dijke.

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...vestigt
Contacta en Ondernemers Contact Goes

...beschouwt
Zeeuwse bedrijfsleven presenteert MVO Blikopener Manifest

...staat
Deelnemers Contacta 2005

...werpt
Instroomprobleem in de procesindustrie

...spreekt
In 't kort

...bedenkt
Nieuwe ideeën belangrijk voor goed ondernemerschap

...opent
Indrukwekkende speech bij opening academisch jaar

...confronteert
Infobijeenkomst Business On Stage

...veilt
Junior Kamer Walcheren organiseert de JKW-veiling

...rijdt
Corvette, Opel Astra en Toyota Avensis

...beweegt
Traditionele rolverdeling in de bouw op de schop?

...ontwikkelt
Dynamiek onder bedrijfsruimtegebruikers hoog

...creëert
Nieuwe generatie Zeeuwse kunstenaars

...bezoekt
Als ondernemer terug op de Contacta