In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2007
File not found.


Bedrijven
DRV Accountants en Belastingadviseurs
DRV Accountants en Belastingadviseurs
Nieuw! De Openbare Vennootschap

Het vennootschapsrecht wordt gemoderniseerd. Het onderscheid tussen 'bedrijf' (VOF en CV) en 'beroep' (maatschap) vervalt. Vooral vennoten in openbare maatschappen zouden hun ondernemingsstructuur eens moeten heroverwegen.


mr. Manfred Zurhorst is fiscalist en als partner verbonden aan DRV Accountants en Belastingadviseurs, vestiging DRV Goes
m.zurhorst@drv.nl

Per 1 april 2008 wordt zeer waarschijnlijk het bestaande vennootschapsrecht gemoderniseerd. De huidige maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap zullen vanaf dan worden aangeduid als 'openbare vennootschap' (OV). Het onderscheid tussen 'bedrijf' (VOF en CV) en 'beroep' (maatschap) vervalt. Vanaf dat moment geldt voor alle OV's dat de vennoten in een OV hoofdelijk aansprakelijk zijn voor verbintenissen van de vennootschap. Uitzondering daarop vormen de commanditaire vennoten. De belangrijkste wijzigingen voor de MKB-praktijk zijn de gevolgen van de aansprakelijkheid van vennoten in openbare maatschappen en de mogelijkheid dat OV's ervoor kunnen kiezen de OV rechtspersoonlijkheid te geven (OVR).

De Openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (OVR)
Het grote voordeel van de OVR is dat opvolging en toe- en uittreding van vennoten eenvoudiger te regelen zijn. In plaats van levering van een aandeel in de afzonderlijke bezittingen en schulden van de OV aan de toetreder of aan de voortzettende vennoten, kan een aandeel in de OVR worden geleverd. Als de bezittingen van die OVR voor minder dan 70 procent bestaan uit onroerende zaken, dan is geen overdrachtbelasting verschuldigd. Voor de omzetting in een OVR is wel een notariŽle akte vereist. Latere wisselingen van vennoten kunnen eenvoudig via een onderhandse akte worden geregeld.

Volgens het voorstel kan een OVR worden omgezet in een BV en vice versa zonder beŽindiging van rechtspersoonlijkheid. De keuze van rechtspersoonlijkheid heeft geen gevolgen voor de aansprakelijkheid van de vennoten.

Fiscale hoofdlijnen
Openbare vennootschappen blijven transparant voor de heffing van Inkomstenbelasting (IB) en Vennootschapsbelasting (VPB), ongeacht of zij wel of geen rechtspersoonlijkheid bezitten. Dit betekent dat de Belastingdienst er voor de IB of de VPB vanuit gaat dat een vennoot van een OV(R) rechtstreeks een aandeel in de vermogensbestanddelen en het resultaat heeft en daarvoor belastingplichtig is. Evenals onder het huidige recht zijn vennootschappen als zodanig wel zelfstandig ondernemer voor de BTW en inhoudingsplichtige voor de loonbelasting. Voor de heffing van de overdrachtsbelasting is de OV transparant, maar de OVR niet. In de wet worden vrijstellingen opgenomen, zodat de inbreng in een OV of een OVR, of de omzetting in een OVR, is vrijgesteld voor de overdrachtsbelasting.

Conclusie
Voor veel samenwerkingsverbanden zijn de aangekondigde wijzigingen niet al te ingrijpend. Dit geldt niet voor openbare maatschappen. Die zijn genoodzaakt hun afspraken en ondernemersstructuur te heroverwegen. Voor vennootschappen met een pand waarin regelmatig vennoten toe- en uittreden, kan de keuze voor rechtspersoonlijkheid een aantrekkelijke optie zijn. Verkeert u in een dergelijke situatie dan is een afspraak met uw adviseur een aanrader.


...repareert
Drukte geeft een bepaalde rust

...promoot
Impuls zet Zeeland op de kaart

...prikt
Uit eten met Karla en Marten

...innoveert
Vernieuwen in goede tijden

...financiert
Gebundelde innovatievouchers maken groot onderzoek TNO mogelijk

...onderzoekt
Brandstofcel geeft fluistersloep de toekomst

...vraagt aan
Innovatievoucher 2007

....informeert
Wat verandert er voor u in 2008?

...bespaart
Zeeuwse ondernemers betalen fors minder aan KvK

...stopt
een onnodige betaling

...zit
De stoel

...bekijkt
de Stand van Zaken

...promoot
Toerisme: meer kwaliteit

...presenteert
Contacta: alle ruimte

...werkt samen
Rotterdam praat weer met Zeeuwse havens

...levert
Zeeuwse wijn voor KLM

...schrijft
de Ondernemer zoekt medewerkers

...creëert
De nieuwe lijn VW bedrijfsauto's

...viert
Zestig jaar VW Transporter

...vervaardigt
Nieuwe compacte bedrijfsauto's van PSA en Fiat

...is rijk uitgerust
Nieuwe Hyundai H300 wordt klapper

...automatiseert
De truck als rijdende computer

...rijdt
Zakelijk onderweg

...combineert
Opel Antara Van: Stijlvolle SUV nu ook als besteller

...lost op
The European Road Transport Show

...introduceert
MAN introduceert sterkste truck

...pakt uit
Renault massaal op BedrijfsautoRAI

...biedt
Ford: Aandacht voor het milieu

...neemt
Foto's uit de heliumballon

...lanceert
Nederland aan deOndernemer.nl

...nomineert
Siringusprijs

...realiseert
Zeeland heeft echte binnenvaarthavens

...traint
In de ban van de veiling

...adviseert
De beurs op voor het goede doel

...vindt
Zeeland moet globalisering omarmen

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...peilt
Experts zijn een stuk optimistischer

...verhuist
Nederlandse bedrijven verhuizen niet zo gauw

...verwacht
Marktherstel vanaf begin 2008