In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2004

advertenties
www.storimansenpartners.nl/?makelaar=breda
www.deondernemer.com
Goes is economisch hart van Zeeland
Bedrijfsleven presenteert zich op contacta 2004

De gemeente Goes staat van dinsdag 12 tot en met donderdag 14 oktober in het teken van de 18e Contacta. Burgemeester drs. Dirk Jan (Dick) van der Zaag is tevreden met het feit dat de grootste Zeeuwse bedrijvenbeurs weer binnen zijn gemeentegrenzen wordt gehouden. Plaats van handeling vormen per traditie de Zeelandhallen.

Burgemeester Dick van der Zaag: "Als gemeente moet je openstaan voor suggesties van het bedrijfsleven."

"De Contacta heeft een uitstekende naam verworven. Het bedrijfsleven presenteert zich aan de burger, maar ook aan elkaar en aan de overheid. Je staat er steeds versteld van wat er in de regio allemaal geproduceerd wordt. Zo nu en dan nemen er ook bedrijven deel van buiten de Zeeuwse regio. Dat houdt de Zeeuwse bedrijven scherp. Ook de overheid is goed vertegenwoordigd op de Contacta. Voor de derde keer heeft Goes samen met Kapelle en Borsele een stand. Zeeuws-Vlaanderen, Schouwen-Duiveland, Middelburg, Vlissingen en Tholen zijn eveneens aanwezig. Het geeft aan dat de gemeentebesturen hechten aan goede contacten met het bedrijfsleven. Als gemeente moet je openstaan voor suggesties van het bedrijfsleven. Je kunt ervan leren", aldus Van der Zaag die algemene economie studeerde in Groningen.

Gemotiveerd
De Goese CDA-burgervader stelt vervolgens dat de belangen van overheid en bedrijfsleven lang niet altijd parallel lopen. "Het is belangrijk dat je als gemeentebestuur weet wat er speelt. Natuurlijk kun je niet altijd aan de belangen van het bedrijfsleven tegemoetkomen, maar je bent er dan in ieder geval van op de hoogte. Men heeft minder moeite met een 'nee' als het gemotiveerd wordt door het gemeentebestuur. Als er aangegeven wordt waarom iets niet kan, dan is het acceptatieniveau veel hoger. Anders wordt er al snel gezegd: 'de gemeente heeft geen oog voor onze belangen'. Elke ondernemer weet dat de gemeente andere belangen heeft dan 1 op 1 vertaald naar de individuele belangen van een bedrijf. De gemeente moet een veel bredere afweging maken en kan niet altijd rekening houden met allerlei deelbelangen van een individuele ondernemer. De gemeente moet rekening houden met wetgeving zoals op het gebied van geluid, hygiëne en veiligheid. Uiteraard komt deze wetgeving ook ten goede aan het bedrijfsleven, maar dit wordt niet altijd zo direct ervaren."

De 58-jarige Van der Zaag staat al sinds 1993 aan het roer van de gemeente Goes. Niets staat een herbenoeming in 2005 in de weg. "Er heerst een goede sfeer in het gemeentebestuur. Er wordt goed samengewerkt door de fracties en er worden kwalitatief goede besluiten door de raad genomen. De coalitie is een breed spectrum bestaande uit PvdA, CDA, VVD en Groen Links. Goes is een oude vestingstad. Volgend jaar wordt gevierd dat Goes 600 jaar stadsrechten heeft."


Van der Zaag: 'chauvinistisch'

Businesscentrum
Goes staat overigens, ingevolge een door weekblad Elsevier recentelijk uitgevoerd onderzoek, in de Nederlandse top 20 van beste gemeenten. Goes scoort goed op punten als voorzieningen, woonomgeving, veiligheid, zorg, bereikbaarheid en economie. De gemeente is hard op weg om businesscentrum van Zeeland te worden. "Vele in naam betere steden in den lande stonden onder ons. Een klein beetje chauvinistisch mag ik toch zijn. Geografisch gezien is Goes sowieso centrum van Zeeland. Dat is niet betwistbaar. We hebben goede voorwaarden om ook economisch centrum van Zeeland te worden. In het bedrijfsleven zie je een tendens tot schaalvergroting, tot het verminderen en concentreren van vestigingen. Wij noemen ons het hart van Zeeland. Goes is geografisch gunstig gelegen. Met alle respect, maar Walcheren ligt wat excentrischer. Goes heeft een achterland van Midden- en Noord-Zeeland en ook van 'de overkant' sinds de komst van de Westerscheldetunnel. Goes heeft goede vestigingsfactoren en die moeten benut worden. Bijvoorbeeld goede ontsluitingswegen voor de industrieterreinen. Voor het industrieterrein De Poel 2 is een upgrading voorzien met digitale netwerkbedrijven. Zeeland is van origine sterk in digitale netwerken."

Met het Masterplan Binnenstad wordt de oude vestingstad verder verfraaid. "De binnenstad ondergaat een metamorfose. De straten worden publieksvriendelijker, de markt wordt autovrij gemaakt en er moet een evenementenplein komen waar veel te doen is. We moeten randvoorwaarden scheppen om het brede assortiment in de winkelstand voor de toekomst veilig te stellen. Gezelligheid zorgt voor commercie. De gemeente onderzoekt de haalbaarheid om van het haven- en industrieterrein, waar nu nog de betonfabriek gevestigd is, een aantrekkelijk woongebied te maken. Een lange termijn project."

Verantwoordelijkheid
De gemeente Goes staat niet onverdeeld positief tegenover de komst van de Westerschelde Container Terminal (WCT). "De gemeenteraad heeft een jaar geleden besloten dat, zolang de nadelige gevolgen van vervoer per spoor niet zijn opgelost, Goes tegen de komst van de WCT is. Daar heb je weer die afweging van belangen. De BZW en de KvK vinden het standpunt van Goes niet leuk. Zij willen geld verdienen. Wij willen dat mensen rustig en veilig langs het spoor kunnen wonen. Wij hebben onze bredere verantwoordelijkheid gedragen en uitgedragen.."

Burgemeester Van der Zaag is tevreden met de grootse toekomstplannen voor de Zeelandhallen. "Wij vinden de Zeelandhallen een geweldige stimulans voor het economisch gebeuren in Goes. Het is een goede zaak dat er een upgrading van de Zeelandhallen plaats gaat vinden. Daarom is het zo wrang dat ook Middelburg een evenementenhal wil. Straks zijn er twee noodlijdende accommodaties. En wie betaalt het gelag?..De burger.." De Zeeuwse mentaliteit bevalt de in het Groningse Grijpskerk geboren burgemeester wel. "Zeeuwen zeggen waar het op staat. Als je hier domme dingen doet wordt er meteen iets van gezegd. Daar hou ik wel van. Doe maar gewoon en zorg dat je niet te veel kapsones hebt."


...presenteert
Bedrijfsleven presenteert zich op contacta 2004

...start
'Makelaardij is en blijft een schitterend vak'

...innoveert
Zeeland: innovatieland bij uitstek

...onderneemt
Poolse loonbedrijven actief in Zeeuws fruit

...groeit
Aantal Zeeuwse starters stijgt weer

...exporteert
Ruim 11.000 euro subsidie voor startende exporteurs

...organiseert
Veel belangstelling voor Contacta

...belegt
De beleggings- adviseurs

...overlegt
Zeeuwen zijn stugge doordauwers

...bezoekt
Van der Peijl Groep neemt alle jaren deel aan CONTACTA....

....informeert
Als je toe bent aan een beetje ruimte

...spreekt
OHW spreekbuis richting overheid

...promoot
Provincie Zeeland promoot Duurzaam Ondernemen

...keurt
Koninklijke Hollestelle ook keurinstituut

...viert
Een eeuw 'Adriaanse'

...leert
Leren omgaan met verlies

...floreert
Gebouwtechnisch Maatwerk

...beleeft
Met Asito de lucht in!

...overhandigt
Weststrate overhandigt cheque t.w.v. e 5.000 aan Ronald McDonald

...nomineert
Genomineerden BOS bekend

...dineert
Ontspannen bijpraten in een prinselijke ambiance

...toont
Grontmij toont al haar facetten tijdens Contacta Goes 2004

...verhuurt
Ladderspecialist verhuurt nu ook trucks met trailer

...ontwikkelt
Flexibel en nauwkeurig in groot én klein plaatwerk