In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
December 2004

advertenties
www.storimansenpartners.nl
www.sitesupport.nl
www.deondernemer.com
De ondernemer, huwelijk en opvolging
Aanvang campagne De GrijsGroene Motor

De bewustwordingscampagne De GrijsGroene Motor van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Zeeland (RPA) start maandag 6 december officieel met een symposium in Middelburg.

Johanna Boogerd-Quaak (links) en Louise Beduwé: 'Anticiperen op de vergrijzing'.

De presentatie van de campagne is in handen van oud-D66-europarlementariër Johanna Boogerd-Quaak en Louise Beduwé, senior adviseur RPA Zeeland. Zij hopen op de werkconferentie zoveel mogelijk leden van de BZW en het MKB te mogen begroeten. Hetzelfde geldt voor andere partijen als werknemers, scholingsinstellingen, lokale en regionale overheid. Boogerd is voorzitter van de Stuurgroep Ouderen en Arbeid Zeeland. De GrijsGroene motor is een campagne om de Zeeuwse bevolking en het bedrijfsleven te overtuigen van de noodzaak passende maatregelen te nemen om de gevolgen van de vergrijzing en ontgroening voor de Zeeuwse arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Zeeland is één van de eerste regio's in het land die via het RPA overkoepelend arbeidsmarktbeleid voert. Begin dit jaar heeft het RPA Zeeland als eerste de speciale Stuurgroep Ouderen en Arbeid Zeeland ingesteld om de (naderende) knelpunten op de regionale arbeidsmarkt zo goed mogelijk te ondervangen. De vergrijzing woekert tenslotte in Zeeland meer dan in de meeste overige regio's in Nederland. Het RPA heeft bij de bezetting van de stuurgroep gekeken naar vertegenwoordigers uit sectoren die specifiek met de onderhavige problematiek te maken hebben: MKB, BZW, industrie, zorg, gemeente en provincie.

Pragmatisch
"We proberen zo pragmatisch mogelijk te werken met de stuurgroep. In de samenstelling van de stuurgroep zie je dat praktijk en beleid bij elkaar worden gebracht. De vergrijzing zorgt wereldwijd voor macro-economische gevolgen. Een recente conclusie van de OESO is dat vooral Europeanen langer moeten werken. De betaalbaarheid van de sociale zekerheid is een bom onder de euro, mede in het licht van met het stabiliteitspact dat toeziet op het handhaven van de begrotingsdiscipline. Een steeds kleinere groep moet voor een steeds grotere groep de lasten dragen. In Zeeland is er een andere leeftijdsopbouw in vergelijking met overig Nederland. De vergrijzing laat zich hier nog meer gelden. Bovendien kent Zeeland jaarlijks een behoorlijke pendel naar de aangrenzende regio's", aldus Johanna Boogerd-Quaak.

De banen liggen momenteel weliswaar niet voor het oprapen, door de verwachte forse uittreding uit bedrijfsleven en overheid ligt dat over een jaar of vijf duidelijk anders. Met de bewustwordingscampagne van het RPA Zeeland beoogt men te bereiken dat werkgevers anticiperen op de naderende problemen. "Er moet geïnvesteerd worden in leeftijdsbewust personeelsbeleid om niet in de problemen te geraken. Wie vloeit af binnen nu en vijf jaar en hoe ga ik daar mee om? De stuurgroep biedt in samenwerking met het RPA een ondersteuningsprogramma voor werkgevers en werknemers. Centrale boodschap is dat als men nu preventief aan de slag gaat, er straks minder problemen komen. Ik maak wel eens de vergelijking met een mogelijke overstroming in Zeeland. Er wordt toch ook niet gewacht op een overstroming voordat de dijken worden verhoogd. Er moeten nu maatregelen worden genomen op de arbeidsmarkt. Zo kan men bijvoorbeeld leren van branches waar al schaarste was. Iemand van vijftig jaar kan nog makkelijk tien jaar goed functioneren. Het is een fabeltje dat oudere werknemers eerder ziek zouden zijn en minder leervermogen zouden hebben."

Beeldvorming
Louise Beduwé legt uit dat er gestreden moet worden tegen mythes: "Er is een verkeerde beeldvorming. Vanaf 35 jaar wordt men veelal niet meer geschoold, terwijl iemand van 40-plus al gedefinieerd wordt als oud. Men wacht op het moment dat men eruit kan. Mensen worden veel te snel afgeschreven. Het heeft ook te maken met de macht van de reclame. Op posters worden altijd jonge mooie mensen afgebeeld." Juist om het belang van ouderen voor de samenleving te onderstrepen staat op de campagneposters van het RPA een vitale oudere dame op een motor afgebeeld.

"Op de werkconferentie zal er een sterke interactiviteit zijn waarbij gebruik gemaakt wordt van de expertise van de aanwezigen. Er zal bijvoorbeeld gesproken worden over de inzetbaarheid. Welke mogelijkheden heeft de werkgever zelf om bij te blijven op het vakgebied? Kunnen er andere groepen personeel worden ingezet? Arbeidsgeschiktheid is van eminent belang. Voorkomen is beter dan genezen. Koste wat kost moet vermeden worden dat werknemers in de WAO terecht komen. Langdurige arbeidsongeschiktheid is onbetaalbaar voor het bedrijfsleven. Hoe is het personeelsbeleid? Een mix in het personeelsbestand is wenselijk: man, vrouw, oud, jong, slim, sterk, autochtoon, allochtoon", aldus Beduwé. Het RPA kan werkgevers wegwijs maken binnen (toekomstige) financiële middelen. Zo stelt het ministerie van SZW 21 miljoen euro beschikbaar voor werkgevers om projecten op te starten.

Meer informatie
E-mail: info@degrijsgroenemotor.nl
Internet: www.degrijsgroenemotor.nl


...spreekt
'Nederlandse overheid is anti-familiebedrijf'

...start
Begeleiding van vrouwen in de overgang

...innoveert
Gecontroleerde groei dankzij digitalisering

...zoekt
Gezocht: Kandidaten Zeeuwse Innovatie- prijs Emergo 2005

...stopt
Opvolger Zeeuwse ondernemer lastig te vinden

...biedt
Ondernemingsbeurs brengt kopers en verkopers bij elkaar

...organiseert
Ethisch ondernemen in Grote Kerk Goes

...profileert
Lions Club Goes profileert zich

...belegt
De beleggings- adviseurs

...wijzigt
Worden grijze kentekens volgend jaar geel?

....onderneemt
Een zakelijk goed huwelijk

...introduceert
Nieuwe wetgeving moet kwaliteitsimpuls geven

...informeert
De bijleenregeling en de bijleenregeling bij echtscheiding

...analyseert
Ondernemen: leidend of lijdend?

...regelt
Mijn bedrijf is mijn pensioen

...groeit
Oei, oei, ik groei !!

...adviseert
Oei ik Groei!

...helpt
Valkuilen voor snelgroeiende ondernemers

...digitaliseert
"Begin vooral tijdig met de digitale aangifte"

...combineert
Alles over de nieuwe Wet kinderopvang, ingaande 1 januari 2005

...verandert
Werkruimteregeling vanaf 1 januari 2005

...waardeert
Afwaarderen van leningen en deelnemingen

...prolongeert
Wegens succes geprolongeerd

...promoot
Aanvang campagne De GrijsGroene Motor

...rijdt
Zakelijk onderweg

...plant
'Jij bent aan Z' geeft aanzet om eigen loopbaan te organiseren

...huisvest
'Kantorenmarkt lijdt aan fruitschaal- syndroom'

...intensiveert
Nog meer inzet voor West-Brabant

...leest
In 't kort