In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2004

advertenties
www.storimansenpartners.nl/?makelaar=breda
www.deondernemer.com

Bedrijven
PriceWaterhouseCoopers
Rabobank
Provincie Zeeland
De Rechter Advocaten
Van Gansewinkel
Weststrate
Nedbase
De Ladderspecialist
Robinia Gold
ROC Zeeland
Verantwoord beleggen in bomen

Robinia Gold beheert voor 1200 participanten 200 hectare met 1,2 miljoen Robiniabomen. Via ondernemer Ties de Vries uit Brouwershaven wordt men eigenaar van een klein stukje bos in Nederland.Geïnteresseerden kunnen verantwoord beleggen in duurzaam Robinia hardhout. De opbrengst van het gekapte hout komt praktisch geheel ten goede aan de belegger. Er is een tussenkap na ongeveer 8 en 15 jaar na de eindplant en de eindkap is na ongeveer 20 jaar. Robinia Gold is een unieke investering waarbij je de garantie hebt dat je minimaal het ingelegde bedrag terugkrijgt. Robinia is hout dat zich goed laat verwerken en derhalve veel toepassingsmogelijkheden heeft. Bijvoorbeeld in de meubelindustrie en de bouw (ramen en kozijnen). Bovendien komen er langs de Nederlandse (snel)wegen waarschijnlijk vangrails van Robinia. "Door deel te nemen aan de Contacta hopen we een nog grotere naamsbekendheid te krijgen. Robinia Gold is een unieke familie waarbij je je geld altijd terug krijgt. Ofwel door de verkoop van het hout, ofwel door de inleggarantie. Door het laten maken van de unieke beleggersprofielscan (participantenscan www.robiniagold.nl) loopt Robinia Gold vooruit op de wetgeving die per 1 januari 2005 van kracht wordt. Vanaf die datum is iedere financiële dienstverlener verplicht om een profiel te maken van de klant. Het profiel dient ter bescherming van de klant: is het een roekeloze of een terughoudende klant? Voor echte gokkers groeien de bomen tot in de hemel waarbij men eraan voorbijgaat dat het ook kan stormen waardoor de bomen niet tot ontwikkeling komen. Rekenkundig gezien weet je het nooit. Er is geen glazen bol waarin je het jaar 2020 ziet. Robinia Gold heeft echter een inleggarantie ingevoerd en een zekerheidshypotheek op de gronden afgegeven om de deelnemers optimaal te beschermen tegen hun investeringen. Daarnaast laten we geïnteresseerde mensen niet deelnemen als uit hun profiel blijkt dat ze karakteriologisch niet geschikt zijn om in hout te beleggen. Tevens is Robinia Gold betrokken bij de ontwikkeling van een keurmerk voor duurzame groenbeleggingen", aldus De Vries.

Door de overheid vindt ondersteuning plaats. Zij voert namelijk een positief beleid op het gebied van groenontwikkeling. "We streven ernaar dat over vijf jaar 1.000 hectare beplant is met de snelgroeiende Robinia's. T. G. de Vries & Partners voert in opdracht van de participanten de administratie en werkt op hun verzoek aan een ontwerp om participanten via een internetportal hun eigen gegevens te laten bijhouden. Daarnaast houdt T.G. de Vries & Partners de logboeken bij van de op de percelen uitgevoerde werkzaamheden. Robinia Gold verricht in opdracht van de participanten het beheer en onderhoud van de percelen. De kosten voor het uitvoeren van het beheer en onderhoud gedurende deze 20 jaar zitten reeds in het ingelegde bedrag en zijn ten behoeve van de beheer- en onderhoudswerkzaamheden reeds in de jaarbegroting voor de komende 20 jaar vastgelegd. Een door de participanten aangewezen accountant legt jaarlijks een verklaring af of de begrote en op basis daarvan uitgegeven gelden ook besteed zijn aan het beheer en onderhoud. Er wordt gezorgd voor optimale transparantie met toezicht en inspraak voor de participanten. Hoe staan de percelen erbij? De controle hierop vindt plaats door een onafhankelijke stichting die gelieerd is aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen. Verder organiseert Robinia Gold voor haar participanten regelmatig open dagen. Toekomstige deelnemers worden rondgeleid op het perceel van hun keuze. Er zijn percelen in Groningen, Drenthe en Limburg. Alles geschiedt met zoveel mogelijk waarborgen voor de investeerder. Notarieel worden de rechten en plichten vastgelegd en bancair is de inleggarantie geregeld.

Daarnaast vinden er extra controles plaats door de participanten zelf middels de door hen in 1998 opgerichte stichting Toezicht Participanten Robinia Gold."

Informatie
Robinia Gold
Haven Noordzijde 1-2
4318 AB Brouwershaven
Tel: 0111-691786
Fax: 0111-695076
Internet: www.robiniagold.nl
E-mail: info@robiniagold.nl


...presenteert
Bedrijfsleven presenteert zich op contacta 2004

...start
'Makelaardij is en blijft een schitterend vak'

...innoveert
Zeeland: innovatieland bij uitstek

...onderneemt
Poolse loonbedrijven actief in Zeeuws fruit

...groeit
Aantal Zeeuwse starters stijgt weer

...exporteert
Ruim 11.000 euro subsidie voor startende exporteurs

...organiseert
Veel belangstelling voor Contacta

...belegt
De beleggings- adviseurs

...overlegt
Zeeuwen zijn stugge doordauwers

...bezoekt
Van der Peijl Groep neemt alle jaren deel aan CONTACTA....

....informeert
Als je toe bent aan een beetje ruimte

...spreekt
OHW spreekbuis richting overheid

...promoot
Provincie Zeeland promoot Duurzaam Ondernemen

...keurt
Koninklijke Hollestelle ook keurinstituut

...viert
Een eeuw 'Adriaanse'

...leert
Leren omgaan met verlies

...floreert
Gebouwtechnisch Maatwerk

...beleeft
Met Asito de lucht in!

...overhandigt
Weststrate overhandigt cheque t.w.v. e 5.000 aan Ronald McDonald

...nomineert
Genomineerden BOS bekend

...dineert
Ontspannen bijpraten in een prinselijke ambiance

...toont
Grontmij toont al haar facetten tijdens Contacta Goes 2004

...verhuurt
Ladderspecialist verhuurt nu ook trucks met trailer

...ontwikkelt
Flexibel en nauwkeurig in groot én klein plaatwerk