In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2004

advertenties
www.storimansenpartners.nl/?makelaar=breda
www.deondernemer.com

Bedrijven
PriceWaterhouseCoopers
Rabobank
Provincie Zeeland
De Rechter Advocaten
Van Gansewinkel
Weststrate
Nedbase
De Ladderspecialist
Robinia Gold
ROC Zeeland
Infoblad Provincie over Duurzaam Ondernemen laat praktijkvoorbeelden zien

Het economisch belang van duurzaam ondernemen wordt door het Zeeuws bedrijfsleven meer en meer erkend. Van een lastige kostenpost wordt duurzaam ondernemen steeds vaker een vastliggend onderdeel van het strategisch beleid. Het infoblad Duurzaam Ondernemen geeft praktijkvoorbeelden van ondernemingen die structureel werk maken van duurzaam ondernemen.De provincie Zeeland ondersteunt het Zeeuwse bedrijfsleven actief in de integratie van duurzaam ondernemen in de beleidsstrategie. Dat gebeurt door projecten op te zetten en door nauwe samenwerking met andere (landelijke) instellingen en organisaties op dit gebied.

Om het belang van duurzaam ondernemen bij bedrijven te onderstrepen, verschijnen er regelmatig publicaties die uitleg geven over de mogelijkheden en beperkingen ervan. In die lijn heeft de directie Ruimte, Milieu & Water van de provincie Zeeland voor de bedrijvenbeurs Contacta een infoblad uitgebracht. Doel van het infoblad is niet zo zeer het provinciale beleid toe te lichten, als wel te laten zien wat Zeeuwse ondernemers doen aan duurzaam ondernemen, al dan niet met partners.

In dit infoblad wordt onder meer geschreven over duurzaam innoveren. Onder duurzaam innoveren worden de nieuwe ontwikkelingen en aanpassingen op bestaande methoden verstaan, die leiden tot een lagere belasting van het milieu, een langere levensduur van het product of proces en een verbeterde positie van de mensen in het arbeidsproces. De ene keer gaat het om volledig nieuwe producten of productieprocessen, de andere keer zijn de aanpassingen simpel maar doeltreffend.

Zo heeft Constructie- en Machinebouw Van Dijke Zeeland BV uit Sint Philipsland een mobiele spoelmachine voor aardappels, bieten en bloembollen weten te ontwikkelen door enkele relatief eenvoudige aanpassingen op bestaande vaste spoelmachines aan te brengen. De aardappels kunnen nu op het perceel zelf ontdaan worden van de aanhangende grond, met alle voordelen van dien.

Ook de MKB-Milieubarometer wordt in het infoblad toegelicht. Met behulp van dit meetinstrument noteert de MKB'er het verbruik in energie, water en papier en de emissies, afvalstromen en het transport. Dankzij die cijfers is in een oogopslag te zien welke milieuaspecten bijdragen aan de milieuscore en de milieukosten van het bedrijf. En kunnen er structureel milieubesparende maatregelen getroffen worden.

Grote industriële ondernemingen zijn evenals het MKB alert op duurzaam ondernemen. Een aantal chemische industrieën in Zeeland heeft zich verenigd in de Masterclass Duurzaam Ondernemen. Net als bij de MKB-Milieubarometer is het doel te komen tot de integratie van duurzaam ondernemen in de beleidsstrategie. In het infoblad licht deelnemer Thermphos de Masterclass toe.

Meer informatie
Het infoblad Duurzaam Ondernemen is aan te vragen bij het Informatiecentrum van de provincie Zeeland, Abdij 9, Middelburg, tel. 0118 631400.

Kijk ook eens op www.zeeland.nl/duurzaamondernemen

Provincie Zeeland
standnummer 141


...presenteert
Bedrijfsleven presenteert zich op contacta 2004

...start
'Makelaardij is en blijft een schitterend vak'

...innoveert
Zeeland: innovatieland bij uitstek

...onderneemt
Poolse loonbedrijven actief in Zeeuws fruit

...groeit
Aantal Zeeuwse starters stijgt weer

...exporteert
Ruim 11.000 euro subsidie voor startende exporteurs

...organiseert
Veel belangstelling voor Contacta

...belegt
De beleggings- adviseurs

...overlegt
Zeeuwen zijn stugge doordauwers

...bezoekt
Van der Peijl Groep neemt alle jaren deel aan CONTACTA....

....informeert
Als je toe bent aan een beetje ruimte

...spreekt
OHW spreekbuis richting overheid

...promoot
Provincie Zeeland promoot Duurzaam Ondernemen

...keurt
Koninklijke Hollestelle ook keurinstituut

...viert
Een eeuw 'Adriaanse'

...leert
Leren omgaan met verlies

...floreert
Gebouwtechnisch Maatwerk

...beleeft
Met Asito de lucht in!

...overhandigt
Weststrate overhandigt cheque t.w.v. e 5.000 aan Ronald McDonald

...nomineert
Genomineerden BOS bekend

...dineert
Ontspannen bijpraten in een prinselijke ambiance

...toont
Grontmij toont al haar facetten tijdens Contacta Goes 2004

...verhuurt
Ladderspecialist verhuurt nu ook trucks met trailer

...ontwikkelt
Flexibel en nauwkeurig in groot én klein plaatwerk