In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2004













advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl/?makelaar=breda





Bedrijven
PriceWaterhouseCoopers
Rabobank
Provincie Zeeland
De Rechter Advocaten
Van Gansewinkel
Weststrate
Nedbase
De Ladderspecialist
Robinia Gold
ROC Zeeland
Het kaf van het koren

Rabobank Beveland, afdeling private banking, verzorgt periodiek een rubriek in "de Ondernemer". De redactie bestaat uit Sjoerd Ebbens, Senior Beleggingsspecialist, Claudia van Swaal FFP/RAB, Senior Accountmanager Financieel Advies en drs. Adri van de Laar MFP Hoofd Private Banking.


drs. A.G.P. van de Laar Hoofd private banking

Een nieuwe wet moet consumenten helpen bij het kiezen van een betrouwbaar financieel adviseur. Dat is hard nodig, want voor de consument is het verschil tussen een integer financieel adviseur en iemand die met zijn advies vooral het eigen belang voor ogen heeft niet altijd duidelijk.

WFD
De Wet Financiële Dienstverlening (WFD) die naar verwachting in 2005 in werking treedt, maakt het financieel advies transparanter. Op dit moment is de definitieve wettekst nog niet bekend. Uit de concepten die naar buiten zijn gebracht, blijkt dat in de nieuwe situatie eisen worden gesteld aan integriteit, deskundigheid en zorgplicht. Verder is nieuw dat er opleidingseisen worden gesteld aan de adviseurs of hun direct leidinggevende. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze controleert de deskundigheid en verstrekt de vereiste adviesvergunning.

Zorgplicht
Leidend bij de WFD is de zorgplicht. Die bepaalt dat een adviseur naar beste vermogen rekening houdt met de belangen van de consument. De meeste adviseurs worden betaald door middel van provisie. De WFD voorkomt dat de adviseurs de hoogte van de provisie boven het financiële welzijn van de klant plaatsen en producten verkopen die consumenten niet nodig hebben.

Dossiervorming
Een gedegen analyse van de financiële situatie en een actueel dossier vormen de basis van een advies voor de consument. Daarnaast worden adviseurs geacht meerdere producten aan te bieden. Bij een complex financieel product als een hypotheeklening of een pensioenvoorstel behoort er een analyse te worden gemaakt van de huidige financiële situatie en risicohouding. Uit die analyse wordt duidelijk dat het geboden product past bij de consument. In de nieuwe wet is ook voorzien in verplichte transparantie op het gebied van beloning. Indien gewenst, kunnen adviseurs openheid geven over de wijze van beloning en eventuele verbondenheid met één aanbieder. Goede adviseurs voldoen op dit moment al aan deze eisen.

Klachten
Mocht na het ingaan van de nieuwe wet een advies toch verkeerd uitpakken, dan is in de WFD geregeld dat er één loket komt waar de consument terecht kan voor klachten over financiële adviezen. Op dit moment zijn voor de diverse onderdelen van het financieel advies verschillende klachtregelingen. Ook zijn alle adviseurs verplicht te beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

FFP
Een groep adviseurs die aan het bovenstaande al jaren voldoen zijn de adviseurs die zijn gecertificeerd door de Federatie Financiële Planners (FFP). De Federatie stelt hoge eisen op het gebied van opleiding en ervaring. Bovendien is het voor financiële planners die zijn aangesloten bij de FFP ook verplicht om hun deskundigheid op peil te houden. Verder is een aangesloten adviseur onderworpen aan een Gedragscode FFP. Daar vloeit onder meer de verplichting uit voort, dat het belang van de cliënt voorrang moet krijgen boven het eigen belang van de adviseur. Een onafhankelijke Commissie van Toezicht kan sancties aan een gecertificeerd adviseur opleggen.

Voor beleggingsadviseurs is er reeds een certificering van kracht. Het Dutch Securities Institute (DSI) certificeert adviseurs die voldoen aan de opleidings- en ervaringscriteria en zorgt voor periodieke scholing.

Voor meer informatie over de Wet Financiële Dienstverlening en de Federatie Financiële Planners verwijs ik u naar www.afm.nl, www.dsi.nl en www.ffp.nl. Op deze laatste website vindt u ook de lijst met aangesloten financieel planners.

drs. A.G.P. van de Laar
Hoofd private banking


...presenteert
Bedrijfsleven presenteert zich op contacta 2004

...start
'Makelaardij is en blijft een schitterend vak'

...innoveert
Zeeland: innovatieland bij uitstek

...onderneemt
Poolse loonbedrijven actief in Zeeuws fruit

...groeit
Aantal Zeeuwse starters stijgt weer

...exporteert
Ruim 11.000 euro subsidie voor startende exporteurs

...organiseert
Veel belangstelling voor Contacta

...belegt
De beleggings- adviseurs

...overlegt
Zeeuwen zijn stugge doordauwers

...bezoekt
Van der Peijl Groep neemt alle jaren deel aan CONTACTA....

....informeert
Als je toe bent aan een beetje ruimte

...spreekt
OHW spreekbuis richting overheid

...promoot
Provincie Zeeland promoot Duurzaam Ondernemen

...keurt
Koninklijke Hollestelle ook keurinstituut

...viert
Een eeuw 'Adriaanse'

...leert
Leren omgaan met verlies

...floreert
Gebouwtechnisch Maatwerk

...beleeft
Met Asito de lucht in!

...overhandigt
Weststrate overhandigt cheque t.w.v. e 5.000 aan Ronald McDonald

...nomineert
Genomineerden BOS bekend

...dineert
Ontspannen bijpraten in een prinselijke ambiance

...toont
Grontmij toont al haar facetten tijdens Contacta Goes 2004

...verhuurt
Ladderspecialist verhuurt nu ook trucks met trailer

...ontwikkelt
Flexibel en nauwkeurig in groot én klein plaatwerk